Bont Zandoogje
Diane Appels

De Ham

Wetteren
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied De Ham ligt in Wetteren, tussen de Schelde en de Cooppallaan, rechtover de technische school Scheppersinstituut. 'Ham' is een toponiem dat in de middeleeuwen al veel voorkwam. De betekenis is ' een stuk land in de bocht van de rivier'.

Beschrijving van het gebied

De Ham is een oude Scheldemeander die in de tweede helft van de 19de eeuw van de Schelde werd afgesneden toen die werd rechtgetrokken. De oude Scheldemeander werd vermoedelijk begin de 20ste eeuw opgevuld. De valleigronden waren sindsdien bijna permanent als grasland in gebruik. Vanaf medio 20ste eeuw werd de opgevulde oude meander bebost met populieren. Wat natuur betreft, is de waarde van deze terreinen niet erg hoog. Maar ze hebben heel wat in petto.

Natuurbeheer

De natuur kan hier sterk verbeteren door een goede herinrichting en beheer. De gemeente Wetteren kocht in 2008 de helft van het 30 hectare grote gebied in Overschelde, langs de Schelde en het industrieterrein Stookte. Het bedrijf Omnichem/Ajinomoto kocht de andere helft aan. Samen met het Scheppersinstituut willen het bedrijf, de gemeente en Natuurpunt hier een uniek natuurproject realiseren die voor iedereen iets oplevert:

  • Waterbekkens voor het chemisch bedrijf
  • Een veilige schoolomgeving voor honderden leerlingen
  • Een prachtig natuurgebied voor mens en natuur

De Vlaamse Landmaatschappij heeft eind 2009 een inrichtingsplan opgesteld. Er komen open graslanden, moeraszones, een nieuw (speel)bos, enkele amfibiepoelen en een wandelpad met vogelkijkwand.

Natuurpunt Scheldeland en de gemeente Wetteren hebben op 26 augustus 2009 een overeenkomst ondertekend voor het beheer van het gemeentelijk deel van De Ham. We hopen ook met Ajinomoto beheerafspraken te kunnen maken.

In afwachting van de herinrichting voeren we een voorlopig beheer. In de eerste plaats gaan we het weidegebied tweemaal per jaar laten maaien (en niet bemesten). Dat leidt tot meer verschillende soorten planten en dieren. Daarnaast onderhouden we ook het bestaande wandelpad.

Na de herinrichting willen we het waterpeil optrekken zodat het gebied opnieuw haar oorspronkelijke karakter met moeras en natte weilanden terugkrijgt. Hopelijk kunnen natuurliefhebbers hier in de toekomst genieten van bloeiende graslanden en zien we prachtige planten, de mooiste vogels en een waaier aan insecten en andere dieren.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Ham groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Ham".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Patrick Schrooten patrick.schrooten@gmail.com of Karel Claus karel.claus@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.