De Ketelbossen

Waasmunster
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Natuurpunt Waasland kern Zuid kocht recent ‘De Ketelbossen’ (16ha). De start van een nieuw natuur(punt)gebied in Waasmunster. Het kan zo verder evolueren tot ecologisch waardevol bos.

Natuurpunt Waasland kern Zuid kocht recent ‘De Ketelbossen’ (16ha). De start van een nieuw natuur(punt)gebied in Waasmunster.  Het kan zo verder evolueren tot ecologisch waardevol bos.

Toegankelijkheid

Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk. Neem contact op met de afdeling voor meer info. 

Beschrijving

Deze 16ha overwegend dennenbos ligt nabij en behoorde tot de Roosenbergabdij in Waasmunster.  Het sluit aan bij ‘De Vaag’ en de door schapen begraasde bermen van de E17. De Ketelbossen zijn een onderdeel van de ‘Z-vormige bosstructuur’ op de stuifzandrug Stekene – Waasmunster – Beveren.

Volgens oude historische documenten situeert dit bos zich in de Ketelwijk. Het natuurgebied kreeg  dan ook de naam ‘De Ketelbossen’

Hoogtepunten

In het bos zitten verschillende bijzondere soorten zoals zwarte specht, kuifmees, bonte vliegenvanger, … maar de meest bijzondere is de mopsvleermuis die hier komt jagen. Tot voor kort werd deze soort in België als uitgestorven beschouwd. De nabijgelegen brug over de E17 zal mede voor deze soort door de overheid omgevormd worden tot een fietsecoduct. 

We hopen in de toekomst nog meer zeldzame fauna en flora te verwelkomen.

Beheer

De huidige bossen met overwegend dennen zullen langzaam omgevormd worden tot een biodivers en gevarieerd eiken-berkenbos met heidevegetaties. Het is niet de bedoeling om grote ingrepen te doen die het boskarakter teniet doen. In het toekomstige beheerplan zal wel aandacht besteed worden aan een bestaande open plek met heischrale vegetatie en de bestrijding van invasieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers.Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Ketelbossen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Ketelbossen".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Dirk Hylebos dirk.hylebos@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.