Kleine vuurvlinder
Diane Appels

De Lange Vaag

Sint-Gillis-Waas
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Lange Vaag ligt aan de noordgrens van het Stropersbos, op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis-Waas.

Toegankelijkheid

De Lange Vaag is langs de wandelwegen voor het publiek vrij toegankelijk. Je kan ook een wandeling met een natuurgids aanvragen.

Beschrijving van het natuurgebied

De Lange Vaag bestaat uit een oude vlasrootakker die beheerd wordt als onkruidakker. Jaarlijks wordt afwisselend een helft geploegd. De hele oppervlakte wordt in augustus kortstondig begraasd.

Gescheiden door de Koningstraat en een smalle strook particulier bos horen er ook nog 2 ha moerasloofbos bij het gebied. Hier geen open landschap maar een opgeschoten hakhoutbos op natte bodem. Het bos evolueert momenteel naar een eiken-hulsttype met steeds meer opschietende jonge hulststruiken.

Dieren en planten

Naast vooral zomereik, zwarte els en berk vind je ook lijsterbes en vuilboom. Overvloedige braamopslag wordt verwijderd. De variatie aan bomen brengt een belangrijke paddestoelenflora met zich mee. De paddenstoelenwerkgroep van Natuurpunt noteerde reeds meer dan 150 soorten.

De onkruiden van schrale droge zandgronden tieren hier weelderig, met kromhals, driekleurig viooltje, bleke klaproos, kleine leeuwenklauw, klein tasjeskruid en gewone reigersbek als meest voorkomende. In de nooit geploegde randen van de “vaag” staat een veelkleurige begroeiing van Sint-Janskruid, grasklokje en in de berm komen vooral beemdkroon, grote ratelaar, rapunzelklokje en echt knoopkruid voor.

De kleine vuurvlinder vindt op de talrijk aanwezige schapenzuring een goede waardplant voor zijn rupsen. Ook de veldkrekel laat er in het voorjaar zijn eentonig lied  horen.

Natuurbeheer

Het beheer bestaat uit de akker ploegen en inzaaien, nabegrazen in het bos de bramen verwijderen.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Lange Vaag groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Lange Vaag".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Lange Vaag verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Jan Dhollander, 03-770 64 26, of Marc De Meireleir, 03-777 87 74 of Marc.dm@panneweel.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.