De Leerse

Rekkem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Leerse is amper 4000 m² groot. Het is gelegen in Rekkem, deelgemeente van Menen. Initieel was het gebied bebost met Italiaanse populier voor productiehout. Omdat de verouderde bomen een risico vormden voor de omgeving werden deze populieren gerooid. Het terrein werd heraangeplant met inheemse soorten.

 

Toegankelijkheid

Op dit moment is het gebied nog niet toegankelijk. 

Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

De omgeving was eind 17e eeuw – en nu nog trouwens – sterk agrarisch gebied. In die tijd bevond zich op Brun Cornet een boerderij, die tevens dienst deed als brasserie, cabaret en brouwerij. De boerderij had de naam De Leerse. Vanaf het begin van de 19de eeuw werd het gebouw alleen nog gebruikt als hoeve en dat tot 1866, toen een brand het gebouw volledig in de as legde. De oude hofplaats bleef aanwezig tot in 1966. Tijdens de aanleg van de nabijgelegen E17 werden veel landbouwgronden versnipperd en daardoor werden er begin de jaren ’70 van vorige eeuw Populieren aangeplant ten behoeve van de luciferindustrie. Nadat die industrie in elkaar zakte in Vlaanderen werden die “bosjes” niet meer beheerd.

Nu beheert Natuurpunt het om er een plek van te maken waar de natuur opnieuw floreert. Het rooien van de populieren werd dan ook gevolgd door het aanplanten van een biodivers bos met zwarte els, eensteilige meidoorn, sporkehout, hazelaar, gelderse roos, spaanse aak, haagbeuk, boskers, gewone esdoorn, sleedoorn, rode kornoelje en zomereik. De zomereiken werden in twee groepen aangeplant om later te resulteren in twee toekomstbomen.

De torenvalkkast die eind 2022 opgehangen werd had direct succes. Op 26 juni 2023 verwelkomden we onze eerste kuikens: vier uit de kluiten gewassen jongedames werden geringd. 


 Top

 

Dieren en planten

Natuurpunt plantte hier begin 2022 een gevarieerd inheems bos: zwarte els, eensteilige meidoorn, sporkehout, hazelaar, gelderse roos, spaanse aak, haagbeuk, boskers, gewone esdoorn, sleedoorn, rode kornoelje en zomereik. De zomereiken werden in twee groepen aangeplant om later te resulteren in twee toekomstbomen.

Naast het uitvoeren van de aanplant met inheemse boomsoorten zijn er opnieuw kansen voor de orchissen, met bloeiperiode begin juni tot midden juli.

In de nabijheid kan je torenvalken spotten, die foerageren in het agrarische gebied. Midden 2022 plaatste Natuurpunt een torenvalkkast waar er onmiddellijk een koppel tot broeden kwam.
Vossen maakten in het verleden al een burcht op deze plek en komen hier ook nu nog regelmatig op zoek naar voedsel. 


Op 25 juni 2022 werd er door de regionale plantenwerkgroep een inventarisatie gedaan van de aanwezige flora. Het resultaat vind je hier

 Top

 

Natuurbeheer

Na het rooien van de Italiaanse populieren werd een gevarieerd bos aangeplant.
Het beheer in de eerste jaren spitst zich toe op het verwijderen van opschot van populier en het vrijzetten van de jonge aanplant. Langs de bosrand mag doornstruweel ontwikkelen waar tal van insecten zoals vlinders een voedsel- en schuilplaats vinden. Centraal in het perceel wordt gekozen om de natuur zijn gang te laten gaan. In de toekomst zullen daar twee grote zomereiken prijken. 

 Top

Verder wandelen

In de omgeving kan je wandelen:

 Top

Lees meer

Wil je meer informatie of meehelpen? Neem dan contact op met rubenpuype@hotmail.com en claude_cottyn@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.