De Vaag

De Vaag

Waasmunster
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

  De Vaag is een speelbos van de gemeente Waasmunster. Het gebied bestaat uit een lange smalle strook heischraal grasland met mooie oude zomereiken en diverse types bos eromheen, samen 10 hectare groot. Jeugdverenigingen kunnen ook gebruik maken van een speelweide met vuurput.

 

 

  

Toegankelijkheid

De Vaag

De Vaag is heel het jaar door vrij toegankelijk. Honden moeten wel aan de leiband. Enkel indien schapen het gebied tijdelijk begrazen, worden sommige delen afgesloten voor het publiek. Het domein is bereikbaar via de Oude Heerweg Ruiter of de Baudelodreef.


 

Beschrijving van het gebied

De Vaag

De Vaag bestaat uit een lange smalle strook heischraal grasland met mooie oude zomereiken en diverse types bos eromheen, samen 10 hectare groot. In de speelzone vind je restanten van de ‘vage heide’. Je vindt er ook een open plek met zand, een gemengd stuk bos en je kan er schapen tegenkomen van het begrazingsproject. De speelzone van 9 hectare werd officieel opengesteld in oktober 2012. 

> terug naar boven

Leuk voor kinderen

De Vaag

De open plek met zand en het gemengd stuk bos in de speelzone zijn ideaal voor kinderen om in te ravotten, om kampen te bouwen of een bosspel te spelen. Ook is in deze zone een vrij te gebruiken vuurplaats aanwezig. Dat laatste is vrij uniek in Vlaanderen. De vuurplaats is een lager gelegen cirkelvormige plek, omzoomd met een aarden wal en enkele grote natuurstenen.

> terug naar boven

Dieren en planten

De Vaag

Struikheide, grote ratelaar en schapenzuring zijin enkele van de planten die hier groeien. Door het creëren van open zand kunnen typische diertjes ontdekt worden  zoals bv. zandbijen. Aan het heideveld staan er bovendien oude zomereiken die veel insecten herbergen zoals galwespen en eikenpage.

 > terug naar boven

 Natuurbeheer

De Vaag

Natuurbeheer in de Vaag is vooral gericht op het herstel van de heidevegetatie. Het huidige beheer bestaat vooral uit stootbegrazing met schapen, die ervoor zorgen dat het terrein open en verschraald blijft en het bestrijden van adelaarsvaren en Amerikaanse vogelkers.  

> terug naar boven

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.