Diepmeren

Buggenhout, Londerzeel, Sint-Amands
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit natuurgebied ligt in de vallei van de Keelbeek, een onderdeel van het valleigebied van de Vliet. Een bos vormt de kern van het 10 hectare grote natuurgebied.

Toegankelijkheid

De buurtwegen 59 en 61 verbinden elk langs de rand van het natuurgebied, van west naar oost, de Veken- en de Houtenmolenstraat. Wie het jonge bos en de rijke gevarieerde struikenzoom wil gaan bekijken, doet dit best via de toegangsweg Vekenstraat Opdorp, rechts van huisnr. 72. Een wandeling met een natuurgids kan op aanvraag.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied ligt ingesloten tussen de Vekenstraat, Spiedamstraat, Houtenmolenstraat en de Dries. Het bestaat uit een mozaïek van nat en droog bos, weilanden, akkers en kleinschalige landschapselementen, zoals knotbomenrijen, poelen en rootputten. Een bos vormt de kern, maar de bebossing was niet altijd zo intens. Dit gevarieerde landschap biedt tal van mogelijkheden voor flora en fauna.

Zowat alle percelen bezitten een lichte zandleemgrond. Maar de hoge grondwaterstand bepaalt er het landschap: de lage natte gronden op lichte zandleemgrond dragen de beboste percelen, de iets hoger gelegen terreinen zijn in landbouwgebruik, akkerland of weiland.

Nabij de Houtenmolenstraat was er een houten molen. De molen had een open landschap nodig om veel wind op te vangen. De oude molensite is nog goed te herkennen in het landschap door een ringgracht. Het hele Diepmeregebied vormt een belangrijke waterbuffer binnen het polderstroomgebied van de Vliet.

Dieren en planten

Door zijn moeilijke toegankelijkheid met de vele sloten en grachten, is het 10 ha bebost kerngebied een zeer rustig natuurgebied gebleven. Daardoor komen vrij zeldzame vogels tot broeden in het gebied zoals de wielewaal, de buizerd, de groene specht en ook de nachtegaal. De ijsvogel broedde er tot in de jaren zeventig maar verdween als broedvogel door de verslechte waterkwaliteit. Toch wordt hij regelmatig waargenomen in het gebied.

In het perceel met de oudste bosbodem groeit het muskuskruid, een typisch voorjaarsplantje. Verder vind je er ook de veelbloemige salomonszegel, de grote muur en de rankende helmbloem. 

Natuurbeheer

Bij aankoop door Natuurpunt hadden de percelen een verschillende bestemming: een gekapt bos, een braakliggende boomkwekerij en een grasland. Als nieuwe eigenaar opteerden we telkens voor instandhouden en uitbreiden van het bestaande bos binnen het natuurgebied. En dus plantten we een duurzaam bos aan met zomereik en es als hoogstam. Zij zullen over enkele tientallen jaren het hooghoutbestand van het bos uitmaken. Tussendoor en verspreid werden struiken aangeplant vnl. haagbeuk en hazelaar, schaduwverdragende soorten. Aan de rand van de percelen werd een 6 m brede zoom aangelegd met een variatie aan inheemse struiken: meidoorn en sleedoorn aan de zuiderkant, zwarte els op de meest natte plaatsen, en verder lijsterbes, sporkenhout, gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje. De vlier groeit hier spontaan als zaailing of na stek. De bosaanplant gebeurde steeds met de medewerking van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool van Opdorp, samen met buurtbewoners en vrijwilligers van Natuurpunt. Zo werd de Diepmere ook een stukje educatief bosgebied.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Diepmere verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Marc Aerts, 052-33 02 42.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.