Pauwels, Oswald

Driesbos - Lang Blok - 's Gravenbos

Humbeek, Kapelle-op-den-Bos, Grimbergen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

In Humbeek en in Nieuwenrode vinden we het ’s Gravenbos en het ietwat minder gekende Driesbos. Het zijn twee oude Ferrarisbossen. Samen met het nabijgelegen Bos van Aa en het Kollintenbos is dit Europees beschermde natuur die deel uitmaakt van de Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek. Het gebied is ideaal voor een deugddoende wandeling. Je kan er niet enkel genieten van natuur: het ’s Gravenkasteel met zijn stoeterij en boskapel, het Kasteel Ter Eiken en het Mariapark met calvarie en Lourdesgrot zijn ook van cultuur-historisch belang. In dit prachtige landschap heeft Natuurpunt een twaalftal percelen bos en hooiweide in eigendom.

 

Beschrijving van het gebied

Dit natuurgebied ligt ten westen van het kanaal Brussel-Willebroek, in het noorden van Humbeek en deels in Nieuwenrode. Ten noorden van het ‘s Gravenkasteel vinden we het Driesbos en het ’s Gravenbos. Dit laatste is een typisch 18de-eeuws sterrenbos, waarvan het hoofdpatroon nagenoeg ongewijzigd gebleven is. Romantische aanpassingen in de 19de eeuw bleven achterwege. Het Driesbos ligt aan de overkant van de Driesbosbeek (= Buisbeek). Op de oostelijke oever van het kanaal vinden we nog twee natuurgebieden: het Bos van Aa en het Kollintenbos. Al deze stukken topnatuur behoren tot het Europese ecologische Natura 2000-netwerk en samen vormen ze één van de negen boskernen van de beschermde “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek”. Met het Natura 2000-netwerk streeft Europa naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats voor wilde flora en fauna.

De wijdere omgeving van het Driesbos en ‘s Gravenbos onderging een aantal grotere wijzigingen. De weiden tussen het ‘s Gravenbos en de Driesbosbeek werden na het rooien van een deel van het bos in het begin van de 19de eeuw aangelegd. De dreven rondom het bos zijn grotendeels verdwenen. De Candèledreef (Voetweg 63), een prachtige dubbele beukendreef, bleef gelukkig behouden en ook in het ’s Gravenbos vindt men de dreven die in de 18e eeuw in stervorm werden aangelegd nog terug. De natste weiden en percelen gemengd loofbos werden omgezet in populieraanplantingen. De Sasbeek, Bosbeek, Meiskensbeek  en Buisbeek stromen door het gebied, evenals een aantal grachten. De kwaliteit van het water is vaak nog slecht maar zal hopelijk verbeteren eens alle gemeentelijke riolen van Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos worden aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs).

Daarnaast heeft het gebied ook cultuur-historische waarde met het beschermde ’s Gravenkasteel met ommuurde moestuin, stoeterij en boskapel, het Kasteel Ter Eiken en het Mariapark met calvarie en Lourdesgrot.

Top

Dieren en planten

Zowel het Driesbos als het ‘s Gravenbos zijn Ferrarisbossen, wat wil zeggen dat daar al bos aanwezig was in de 18e eeuw, toen de Oostenrijkse veldmaarschalk Joseph de Ferraris zijn bekende stafkaarten liet optekenen. Deze bossen kennen daarom een zeer waardevolle flora met voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, dalkruid, muskuskruid en slanke sleutelbloem en een hele reeks oud-bossoorten zoals adelaarsvaren, bosbingelkruid, boszegge, daslook, dubbelloof, eenbes, gele dovenetel, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel, groot heksenkruid, grote muur, kleine maagdenpalm, klimop, lelietje-van-dalen, lievevrouwebedstro en wilde kamperfoelie. Ook zeldzame planten als aardbeiganzerik, bospaardenstaart, geschubde mannetjesvaren, slanke zegge, waterviolier en zachte naaldvaren treffen we er aan.

Het ’s Gravenbos bestaat grotendeels uit gemengd loofhout (eiken-beukenbos en essen-eikenbos). Ongeveer één derde is populierenaanplant. Het Driesbos bestaat deels uit beekbegeleidend vogelkers-essenbos en deels uit eiken-essenbos. Ook daar groeien voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, gewone salomonszegel, grote muur, kleine maagdenpalm, lelietje-van-dalen en slanke sleutelbloem.

Dit alles vormt een prachtige leefomgeving voor de fauna, zoals ree, ijsvogel, kleine bonte specht en houtsnip. In en rond het water vinden we kikkers en salamanders, waaronder de kamsalamander en de vinpootsalamander. De omgeving is het ideale jachtgebied voor buizerd, torenvalk, wespendief en bosuil maar ook de zwarte wouw komt hier af en toe op bezoek. Vlinders en libellen vinden hier hun trek. Met wat geluk spot je misschien een keizersmantel of de steenrode heidelibel.

Jasper Leys   Eenbes

Top

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar vrij toegankelijk voor voetgangers en fietsers langs Voetweg 63 (Candèledreefvoetweg / Sas),  Buurtweg 17 (Langstraatje), Voetweg 64 (Candèlebosvoetweg / Foorseweg) en Buurtweg 30 (Driesbosweg). Verschillende paden in het ’s Gravenbos zelf zijn niet toegankelijk. Buurtweg 30 maakt deel uit van een provinciale ruiterroute. Stevige wandelschoenen of laarzen zijn aanbevolen. Honden zijn welkom aan de leiband en op de paden. Aan de Lourdesgrot langs het kanaal Brussel-Willebroek is er parkeergelegenheid.

Top

 

Wandelmogelijkheden

De ’s Gravenboswandeling (6,1 km) start aan de Lourdesgrot die in 1952 gebouwd werd door 12 leden van de KAJ en volgt knooppunten 611-608-639-607-609-610-611. Je kan de wandeling ook in omgekeerde volgorde volgen en je kan ook kortere lussen maken. Let wel op: in dit deel van het knooppuntennetwerk zijn de knooppunten virtueel en gebruik je best de app van wandelknooppunt.be of het plannetje op de toerismewebsite van de gemeente Grimbergen.

Misschien bemerk je ook de wit-rode markeringen van de GR128 (Vlaanderenroute) die Wissand (Frankrijk) met Aaken (Duitsland) verbindt en door het gebied kronkelt.

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Driesbos - Lang Blok - 's Gravenbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Driesbos - Lang Blok - 's Gravenbos".

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.