Edegemse Beekvallei

Edegem, Kontich
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de Edegemse beekvallei groeit sinds 2019 een 7 ha groot klimaatbos langs beide zijden van deze grensbeek tussen Edegem en Kontich.

 

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden zijn welkom aan de leiband.

Top 

Beschrijving van het natuurgebied

De Edegemse beekvallei is het open landschappelijk gebied tussen Edegem en Kontich. Ze vormt de laatste oost-west verbinding in de zuidrand van Antwerpen waarlangs nog reeën migreren. Deze corridor wil Natuurpunt vrijwaren en zijn eerdere biodiversiteit herstellen. Natuurpunt heeft hier op 24 november 2019 de grootste Vlaamse bosaanplant actie gedaan (Bos voor Iedereen actie): ruim 15000 bomen en struiken op 6 ha met meer dan 1000 buurtbewoners en vrijwilligers. Het gebied is opengesteld als wandelgebied. Kleine landschapselementen karakteriseren het gebied: de Potsdijk eikendreef, een wadi met grote lisdodde, knotbomen, poelen en sloten, natte ruigtes en bramenkoepels. Bossen, beemden, beekoevers en houtkanten bieden ruim plaats voor natuurobservatie en genieten van deze beekvallei.

Vroeger was hier Ferrarisbos en akkerland rond de Pluysegem Hoeve. Nu wordt het gebied doorsneden door de Potsdijk, eertijds aangelegd door koopman Pieter Pot uit Antwerpen. Deze dijk werd gereconstrueerd en opnieuw beplant met zomereiken. In het waterrijke valleigebied werd een bos aangeplant rond een waterbufferbekken. Op de kleiige valleigrond van Edegem begint de wandeling aan de amfibieën voortplantingspoel over een plankenpad door het jonge bos en kan je over de Edegemse beek langs een voetgangersbrug.

Top

Dieren en planten

Torenvalk en buizerd jagen jaarrond op kleine zoogdieren. Watervogels en meeuwen bezoeken de plassen. Vanaf de lente worden de natte zones bevolkt met amfibieën. In de zomer fladderen vlinders over de graskanten, libellen  langs het water, grasmussen tussen de bramen en zwaluwen boven de vallei.

Top

Natuurbeheer

Beemden worden door schapen begraasd, bramenkoepels worden verjongd als schuilplaats voor vogels, waterbuffering en waterinfiltratie in poelen, onderhoud knotbomen, gefaseerd maaien moerasspirearuigte, onderhoud jonge bosaanplant.

Top

Partner

Trilations steunt de Edegemse Beekvallei.

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Edegemse Beekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Edegemse Beekvallei".

Wil je het natuurgebied verkennen met een gids?

Neem contact op met:

- voor Kontich: Natuurpunt Oude Spoorweg, Dimitri Hoste via 0473-63 53 72 of dimitri.hoste@proximus.be 

- voor Edegem: Natuurpunt Zuidrand, Johan Claessens via 0494-58 17 99 of johan.claessens@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.