Gemene Meers

Geraardsbergen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
In Grimminge, deelgemeente van Geraardsbergen, ligt natuurgebied Gemene Meers op de rechteroever van de Dender. Ontdek er de vele vogelsoorten en prachtige natuurtaferelen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Op het jaagpad langs de Dender heb je een goed zicht op de Gemene Meers. Op termijn komen hier een kijkhut en een kijkwand. Dat moet de observatie vergemakkelijken van de vele vogelsoorten die er onder meer bij de winteroverstromingen talrijk neerstrijken.

Beschrijving van het natuurgebied

De Gemene Meers ligt aan de Dender tussen het provinciaal domein De Gavers en het centrum van Grimminge. Het is een open terrein van 17 hectaren meersland met valleibossen, wilgenstruweel, moerassige delen en enkele populieraanplanten. 

Op historische kaarten is hier slechts een beperkte blok oud bos aanwezig. De rest van het gebied kan historisch grasland genoemd worden. Opvallend in dit deelgebied aan de Dender is het nog steeds grote aandeel van grasland in het gebied. De 'verpopuliering', zo karakteristiek voor de Dendervallei, is hier pas de laatste decennia opgetreden. 

Dieren en planten

Enkele typische soorten voor dit gebied zijn kievit, steenuil, kramsvogel, sperwer, ijsvogel, groene specht en kleine bonte specht. Vooral bij winterse overstromingen is de Gemene Meers een trekpleister voor vooral watervogels: bergeend, pijlstaart, smient, winter- en zomertaling, slobeend, krakeend, kuifeend, tafeleend. Ook steltlopers zoals kievit, kleine plevier, watersnip, grutto, witgat, groenpootruiter, tureluur en kemphaan komer hier voor.

Natuurbeheer

Het bos krijgt een nulbeheer in functie van het ontwikkelen van een natuurlijk bos. In de randzone tegen de tuinen laten we een mantel-zoomvegetatie ontwikkelen door hakhoutbeheer met een cyclus van tien tot vijftien jaar. Dit wordt in een drietalzones beheerd, zodat je verschillende stadia hebt.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Gemene Meers groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Gemene Meers".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Gemene Meers verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Luc Favijts, 054-41 52 17 of Tom Van Muylem, 0473-52 59 93.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.