Rode ogentroost © Marcel Bex

Grooten Bosch

Roosdaal
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Toegankelijk voor rolstoelen
  • Toegankelijk voor kinderwagens
Het Grooten Bosch, dat is een rondje wandelen, bewonderen van voorbij zoevende libellen en genieten van een fijne picknick aan de poel tussen de omringende bloemenpracht.

Toegankelijkheid

Het gebied wordt toegankelijk gemaakt door het beheer van de wandelwegen. In 2020 is een vlonderpad geïnstalleerd en een picknickplek voorzien. Het hele jaar toegankelijk op de wandelpaden. Stevige wandelschoenen en laarzen bij nat weer zijn aangewezen. Er is ook een rolstoelvriendelijke picknickbank beschikbaar.

Top

Beschrijving van het gebied

Het Grooten Bosch situeert zich in de Pajotse gemeente Roosdaal, in het stroomgebied van de Bellebeek. Sinds 2007 heeft Natuurpunt Roosdaal enkele percelen in beheer, waaronder de huidige hooiweide en de vroegere stortplaats voor uitgegraven zavelgronden uit het Brusselse ter aanleg van het metronet. Door de combinatie van de vochtige zandleemgrond en de kalkrijke zavelgrond vormt zich een uniek biotoop voor tal van planten en dieren. Via de wandelpaden rond het Grooten Bosch kan de verbinding gemaakt worden met andere natuurgebieden in de streek, zoals Berchembos of Neigembos. 

Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Vlakbij de Bellebeek, op het laagste punt in de vallei, ligt een natte hooiweide. Deze wordt op sommige plaatsen gevoed door kwelwater. Hierdoor vormt er zich soms een roestkleurig laagje op het water. Via een rolstoeltoegankelijk vlonderpad kan je tot aan de poel, om de rust op te snuiven tussen de kikkers en de libellen. Ook de ruime picknicktafel is hier gelegen, waar je je lunchpakket kan nuttigen tijdens een daguitstap maar evengoed een openluchtvergadering kan houden met je collega’s. Een beetje verder dan de picknicktafel zie je een groot bijenhotel. Dit wordt opgebouwd in samenwerking met de plaatselijke scholen en is zeker de moeite om even te bewonderen. Geniet van het gezoem rond de oren!

Hogerop, in het bos, bevindt zich een open plek met een ondergrond van zavel uit het Brusselse. Deze plek was vroeger een oude stortplaats voor afgravingen om de metro aan te leggen. Door de unieke bodemsamenstelling komen hier interessante soorten voor. Een stukje van dit plateau wordt bewust boomvrij gehouden om de biodiversiteit te stimuleren.

Langs de rand van het bos, langs de Heidestraat staat een kapelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Halle en Sint Antonius daterend uit 1924 en gerestaureerd in 2014.

Top

Dieren en planten

De grote variatie aan flora en fauna spreekt zich uit in enkele opvallende soorten. In het late voorjaar zijn orchideeën zoals bosorchis op het kalkrijke zavelplateau te vinden. Hier vind je ook fraai duizendguldenkruid en boslathyrus. In de zonnige bermen langs de Heidestraat kan rode ogentroost waargenomen worden en als je geluk hebt misschien ook de zeldzame ogentroostdikpootbij.

Aan de poel, gelegen aan de picknickbank, kan je een aantal amfibieën zien. Als je heel stilletjes blijft zitten op de bankjes aan de poel zie je misschien wel een kleine watersalamander die naar adem komt happen aan het wateroppervlak, of een gewone pad en bruine kikker die hun eitjes afzetten in het zonnige voorjaarswater.

Het bos zelf heeft een dichte ondergroei. Hier vinden reeën en andere zoogdieren hun rustplaats. De hogere stevige bomen bieden ook een ideale nestplaats voor de buizerd, die hier elk jaar broedt. In de nabijgelegen boomgaard kan de steenuil gezien worden. In het hooiland rond de poel en in de weiden rond het bos, komt een kerkuil regelmatig jagen. Een bezoekje in de schemering is dus ook zeker aan te raden. In nabijgelegen weides broedt de kievit.

Door de historische achtergrond als stortplaats zijn er ook enkele hardnekkige invasieve exoten te vinden. O.a. late guldenroede en Japanse duizendknoop komen in grote aantallen voor en worden waar mogelijk aangepakt.

Top

Natuurbeheer

Sinds 2007 heeft Natuurpunt enkele stukken in het visiegebied Grooten Bosch in beheer. Anno 2021 bedraagt de beheerde oppervlakte ongeveer 8,4 ha, waarvan 7,4 ha in eigendom. Voor 1 ha is een pachtovereenkomst gesloten. Je kan dus stellen dat de geschiedenis van Natuurpunt in dit gebied vrij recent is. Het momenteel toegankelijke deel van het Grooten Bosch heeft een kleinere oppervlakte, rond de 5 ha, aangezien de rest van het visiegebied nog sterk versnipperd is, wat een volledige toegang bemoeilijkt.

Het visiegebied ligt voor het grootste deel in een beekvallei. Natuurstreefbeelden van dotterbloemgrasland worden gecombineerd met deze van eutrofe elzenbroekbos en valleibos met voedselrijke boszomen.

Er wordt maximaal ingezet op het verhogen van de biodiversiteit. De hooiweide wordt tweemaal per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, hiervoor wordt samengewerkt met plaatselijke landbouwers. De aangelegde poel wordt regelmatig onderhouden om verlanding tegen te gaan. Ook worden invasieve exoten aangepakt. Recent in beheer gekregen, niet beboste percelen, worden beplant met soorten uit elzenbroek-valleibos, met een brede bosrand. Aanplanten van populier zullen op termijn vervangen worden door aanplant met soorten uit het elzenbroek-valleibos, al geldt in vele van deze stukken ook nog een nietsdoen-beheer.

Top

 

Verder wandelen

Berchembos

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.00km

Grooten Bosch wandeling - groene route

4.00km

Rolstoelvriendelijke wandeling Strijtem - gele route

4.00km

Geboorteboswandeling Rosendael - bruine route

3.60km

Verbinding Grooten Bosch - Berchembos - blauwe route

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grooten Bosch groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grooten Bosch".

Boek een afspraak bij Marc Vloeberghen marc.vloeberghen@telenet.be of Dirk Verckens dirk.verckens@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.