Poelruit
Sigrid Verhaeghe

Grootmeers en Kleinmeers

Gavere, Zingem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De twee natuurgebieden, Grootmeers en Kleinmeers, liggen langs de Schelde. Grootmeers is ongeveer 19 ha groot. Kleinmeers ligt dicht bij de sluis van Asper en is een vrij klein gebied.

Beschrijving van het natuurgebied

Grootmeers is een Scheldemeers die bij de verbreding en verdieping van de Schelde met slib bedolven werd. Hierna is het gebied ettelijke jaren als maïsakker gebruikt. De gemeente Zingem kocht het gebied aan in 2003 en gaf het daarna in beheer aan Natuurpunt.

Dieren en planten

In dit natuurgebied vertoeven tal van watervogels. De blauwborst is een graag geziene gast. Je kan vaak de buizerd waarnemen of de kleine karekiet horen knetteren tussen het riet. Ook de slechtvalk jaagt regelmatig boven de Grootmeers.

Planten zoals de poelruit, de Griekse alant en de kaardebol gedijen goed in dit gebied.

Natuurbeheer

De inrichtingswerken die na de aankoop werden uitgevoerd, hadden tot doel een deel van het oorspronkelijke meersenkarakter te herstellen. In grote lijnen kwam dit neer op het aanleggen van een vernattingszone met sterk wisselende dieptes en het herstellen van enkele poelen. Langs de randen van het terrein werden kleine bosfragmentjes aangeplant.

In 2004 kwam het gebied in het beheer van Natuurpunt. Er wordt een niet aflatende strijd gevoerd tegen verbossing. Grootmeers wordt begraasd. Maar het is enorm moeilijk om de juiste begrazingsdruk te vinden. Kleinmeers wordt dan weer gemaaid.

In het noorden van het terrein is 1 ha afgegraven tot op het oorspronkelijke niveau. Hier werd een moeraszone aangelegd waar tal van planten kunnen groeien.

Toegankelijkheid

Het terrein is vrij toegankelijk voor wandelaars vanaf zonsopgang tot zonsondergang. In natte periodes zijn vaak laarzen noodzakelijk. In de winter is bij hoge waterstand het pad door de Grootmeers (zelfs met laarzen) vaak moeilijk begaanbaar. Honden (ook niet aan de leiband) zijn ondermeer omwille van de loslopende grazers niet toegelaten. Zorg ervoor dat je niet tussen de koeien door loopt, of te dicht in de buurt van de kalfjes komt.

De wandelroute Scheldevallei-Zingem (8,6 km) brengt je langs de gebieden Grootmeers en Kleinmeers tot aan het Meuleken ‘t Dal in Zingem. Ze start aan het gemeentehuis van Zingem (naast het rond punt), Amelotstraat 53, Zingem. Je geniet er met volle teugen van het landelijke Zingem en wandelt op onverharde paden langs waterlopen, akkers, graslanden en natuurgebieden. Het natuurleerpad is uitgepijld met houten palen met groene kop en indicatie “natuurleerpad”. Langs het traject staan natuureducatieve infoborden.

 
Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grootmeers en Kleinmeers groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grootmeers en Kleinmeers".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Grootmeers en Kleinmeers in Zingem verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Eddy Van Den Abeele of André Vandecapelle.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.