Watersnip
Marc Van Meeuwen

Hazeberg - Molensteen - Blauwschuurbroek

Bierbeek, Boutersem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Blauwschuurbroek, Molensteen en Hazenberg zijn drie kleine natuurgebiedjes in Bierbeek, respectievelijk een hooilandje, een bronbos en een droog grasland.

Blauwschuurbroek

Blauwschuurbroek is een natuurgebied in de vallei van de Kleinbeek en is het restant van een vroegere gemene weide. Het is een hooiland met 2 poelen en een elzenbroekbosje, met soorten zoals brede orchis, veldrus en bosbies, schildbladereprijs, ratelaar, egelboterbloem. ’s Winters zijn er watersnippen.

Molensteen

Molensteen is een bronbos met voorjaarsbloeiers als bosanemoon, salomonszegels, dagkoekoeksbloem, aronskelk, viooltje maar ook eenbes. Het akkertje sluit aan bij de natte tot vochtige graslanden in de Velpevallei tussen Molensteen en Opvelp en via een prachtige holle weg. Er is een insteekpad in het bos waarlangs alle soorten kunnen gezien worden.

Hazenberg

De Hazenberg is een hellend droog grasland met speciale soorten als duizendguldenkruid, brunel, bevernel, vogelmelk en kleine vuurvlinder, bruinzandoogje, koevinkje, blauwtje, koninginnepage.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Hugo Abts Hugo.Abts@gmail.com, Margriet Vos margriet.vos@gmail.com, Pieter Abts Pieter.abts@natuurpunt.be, Robin Guelinckx robin.guelinckx@inbo.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.