Hegte Heyde

Malle, Zoersel
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit gebied bestaat uit een heischraal landschap, dat nog weinig voorkomt in de Kempen en dat specifieke planten herbergt. Het zandblauwtje, een lage plant met een blauw bloempje, zorgt voor zomerse kleuren.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Starten kan op de Oude Liersebaan, achter PC Bethaniën, Malle.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied bestaat uit twee belangrijke delen: grasland en bos. De arme zandbodem van dit gebied biedt slechts aan een beperkt gamma planten levenskansen. Die planten verdragen geen bemesting en zijn op vele plaatsen in Vlaanderen zeldzaam. In dergelijke ‘heischrale’ graslanden duikt hier en daar een heideplantje op. 

Het grasland is voornamelijk door naaldbos omgeven. Tussen de grove dennen gedijen berken, zomereiken en lijsterbessen. Het bont zandoogje, een bosvlinder, houdt van de open plekken in het bos. Dood hout blijft achter in het bos. In een natuurlijk bos is niet minder dan 10 tot 15 % van het hout dood! Dit dood hout is een bron van leven voor allerlei insecten en zwammen. Ook de hazelworm kan zich eronder verschuilen.

Dieren en planten

Niet alleen planten, maar ook dieren hebben het er naar hun zin. Op zonnige zomerdagen krijg je hier een concert van honderden sprinkhanen te horen. Jaarlijks krijgt een deel van het grasland een maaibeurt, zodat dit leefgebied van talloze vlinders, spinnen en plantjes in stand wordt gehouden.

Natuurbeheer

In sommige delen overwoekert de Amerikaanse vogelkers de inheemse vegetatie. Deze exoot, ook bospest genoemd, verdringt er alle andere planten. Door een selectief kapbeheer wordt de bospest teruggedrongen en neemt de variatie in het bos toe. Vooral vogels stellen dit bosbeheer op prijs.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Hegte Heyde groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Hegte Heyde".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Hegte Heyde verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Jos Renders, 03-312 43 61

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.