Grutto
Ewoud l'Amiral

Heidemeersen

Berlare, Wichelen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
Tussen de dorpskernen van Berlare en Wichelen, strekt zich een bijzonder en waardevol natuurgebied uit, de Heidemeersen.
 • Toegankelijkheid
 • Beschrijving van het gebied
 • Dieren en planten
 • Verder wandelen

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Er werden 3 suggestie wandeling uitgewerkt via de knooppunten. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden zijn welkom, aan de leiband.

Top

Beschrijving van het gebied

Heidemeersen is een samenvoeging van historische plaatsnamen als 'Cleyne Heye', 'Groote Heye', 'Vrauwmeersch' en 'Scheldemeersen'. De Schelde vormde hier twee belangrijke landschappen. De rivier zette zandduinen af, waar heide welig groeide. Daarnaast overstroomde de Schelde in de meersen of erlangs gelegen graslanden. Bij hoge waterstand, als het veel regent, vangen de meersen het overtollige Scheldewater op en vrijwaren de dorpen van overstromingen.

Top

Kievit

Dieren en planten

Steltlopers, als de grutto, houden van de onder water staande weilanden en moddervlakten en trotseren op hun hoge stelten het Scheldewater. In de rietkragen van de Scheldedijk en de Berlaar kan jevanaf eind april het typische refreintje van de kleine karekiet horen. De vogel bouwt er zijn hangend nest. De bosrietzanger, die iets later terugkeert uit Afrika, bouwt zijn nest in de hoger gelegen zone met riet, braam en brandnetel. Jaarlijks kiest de koekoek enkele paren uit als adoptieouders. Eens de jongen er zijn, zie je de oudervogels de dijkweg oversteken naar de insectenrijke tafel van de aangrenzende meersen. De blauwborst vertoeft ook graag in het gebied.

De hooimeersen zijn vooral van belang voor de steeds meer bedreigde weidevogels. De jaarlijkse vroegtijdige maaibeurten zijn immers nefast voor de nog aanwezige grondbroeders. Kievit en slobeend blijven zich hier voorlopig handhaven. In de ruigere kanten binnen de hooilanden broeden nog een paar koppels rietgorzen en de mysterieuze sprinkhaanzanger wordt bijna jaarlijks zingend aangetroffen. Ook de bergeend wordt regelmatig met jongen in de meersen of op de Berlaar aangetroffen. Als foerageergebied oefenen de meersen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op doortrekkende watersnippen en in strenge winters op smienten.

Smeerwortel komt algemeen voor in het gebied, terwijl koekoeksbloem, tweerijige zegge, oeverzegge, gewone waterbies, dotterbloem, moeras-vergeet-mij-nietje eerder sporadisch te vinden zijn. Toch kunnen nog enkele percelen als echt dottergrasland geklasseerd worden. Een opmerkelijke soort vooral tegen de Bansloot is de poelruit.

Top

Verder wandelen

Kalkense Meersen

Honegem

Den Dotter

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.30km

Heidemeersen - Paardenweide Oost (rood) - volg knooppunten 55-53-52-50-54-45-44-43-56-55

5.30km

Heidemeersen - Paardenweide West (blauw) - volg knooppunten 16-17- 52-50-49-48-18-16

5.50km

Heidemeersen - Rivierduinwandeling (groen) - volg knooppunten 21-19-47-51-46-45-44-20-21 (route terug naar parking wijkt af van de knooppunten)

 • Heidemeersen - Vertrekpunt - Paardenweide Oost

  't Oud Brughuys
  Brugstraat 55
  9290 Berlare
 • Heidemeersen - Vertrekpunt - Paardenweide West

  Riekend Rustpunt
  Sluis 62
  9290 Berlare
 • Heidemeersen - Vertrekpunt - Rivierduinwandeling

  Stampkot
  Galgenbergstraat 39
  9290 Berlare

Horeca

 • Café 't Oud Brughuys

  Brugstraat 55
  9290 Berlare

  052-42 69 32

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Heidemeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Heidemeersen".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Dirk De Mesel dirk.demesel@telenet.be of Stefaan Thibau stefaan.thibau@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.