Pinksterbloem

Heimeersen

Stekene
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tussen de Stekense Vaart en de Heimeersstraat in Stekene ligt het natuurgebied ‘Heimeersen’. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland met enkele grachtjes maar omvat ook een bos en houtkanten. De ‘Heimeersen’ maakte duizenden jaren geleden deel uit van een groot binnenmeer. De afgezette moeraskalk in de bodem is de basis voor een blauwgrasland. Voedselarm en voldoende vochtig zijn de andere voorwaarden voor het ontwikkelen van dit zeer soortenrijke grasland. Door zo vaak mogelijk te maaien en het maaisel telkens te verwijderen verschraalt de bodem met meer bloeiende planten en een rijker insectenleven als gevolg.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet vrij toegankelijk. De wandellus van Toerisme Oost-Vlaanderen ‘dwars door de Fondatie van Boudelo wandelroute’ brengt je langs de Heimeersen (tussen knooppunten 34-31).

Top

 

Beschrijving van het gebied

Tussen de Stekense Vaart en de Heimeersstraat in Stekene ligt het natuurgebied ‘Heimeersen’. Het gebied bestaat grotendeels uit grasland met enkele grachtjes maar omvat ook een bos en houtkanten. De ‘Heimeersen’ maakte duizenden jaren geleden deel uit van een groot binnenmeer. De afgezette moeraskalk in de bodem is de basis voor een blauwgrasland. Voedselarm en voldoende vochtig zijn de andere voorwaarden voor het ontwikkelen van dit zeer soortenrijke grasland. Door zo vaak mogelijk te maaien en het maaisel telkens te verwijderen verschraalt de bodem met meer bloeiende planten en een rijker insectenleven als gevolg.

Dieren en planten

In het gebied leven veel verschillende planten- en diersoorten en ook enkele zeer bijzondere soorten vinden hier een thuis. Zo kan je hier het zeldzame ongevleugeld lieveheersbeestje vinden. Stekene is de meest noordelijke vindplaats in ons land.
In de natte graslanden bezoekt het oranjetipje, een vlinder, de bloeiende pinksterbloemen in het voorjaar. Echte koekoeksbloem, poelruit, wilde Bertram kan je hier ook terugvinden. Voor het eerst werd ook het bijzondere hondskruid waargenomen. 

In de Heimeersen monitort (inventariseert) de natuurstudiewerkgroep de soorten die er voorkomen. Je kan via deze website van waarnemingen.be een kijkje nemen wat er nog meer zit. 

 Top

Natuurbeheer

Het beheerteam werkt hier verder om de graslanden te verschralen, minder voedselrijk, voor meer bloemrijke graslanden en een rijker insectenleven. Daarom wordt regelmatig gemaaid in samenwerking met een landbouwer.

Heel wat kleine zoogdieren, insecten en vogels vinden een broed-, voedsel- en schuilplaats in de houtkanten en ruigtes. Deze ruigtes en huotkanten worden regelmatig onderhouden.  

Ook wordt het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten gehouden want het grondwater heeft een belangrijke weerslag op de vegetatie. 

 Top

Geschiedenis van het gebied

 Tijdens het Pleistoceen (2,6 miljoen tot 11 700 jaar geleden) kwamen de voorlopers van de huidige rivieren van het Scheldebekken ten noorden van Gent samen in de Vlaamse Vallei.
Op het einde van de laatste ijstijd (ca. 14 700 jaar geleden) werd deze vallei afgedamd door de dekzandrug Maldegem-Stekene. Aan de voet van de dekzandrug vormden zich tijdens de warmere fasen van het laatglaciaal een reeks meren, onder andere in de Moervaartdepressie. Deze meren moeten een oppervlakte gehad hebben van duizenden hectare.
Op het einde van deze warmere periode vormde zich een meanderende rivier die het meer in de Moervaartdepressie ontwaterde. Het sediment dat achterbleef is kalkrijk (moeraskalk). In latere periodes werd hierop andere grondlagen afgezet, maar de moeraskalk is nog steeds terug te vinden in de bodem.

Top

Verder wandelen

In de buurt liggen nog andere gebieden

Steengelaag

Kreken van Saleghem

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Heimeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Heimeersen".

Wil je mee helpen bouwen aan dit stukje natuur? Heb je een andere vraag of wil je iets melden? Neem dan contact op met het beheerteam via heimeersen@panneweel.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.