Tine Bergmans

Hellebos - Rotbos

Kampenhout
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare

Het Hellebos en Rotbos zijn waardevolle oude bossen. Het gebied maakt deel uit van De Groene Vallei, een oase van rust tussen de steden Leuven, Brussel en Mechelen.

 

Toegankelijkheid

Voor wandelaars het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden zijn welkom, aan de leiband.

Top

Pinksterbloemen

Beschrijving van het gebied

Het Hellebos is een biologisch waardevol oud loofbos deels op grondgebied van de gemeente Kampenhout en deels op grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel. Het bos komt reeds voor op de Ferrariskaart (uit 1777) en maakt deel uit van Europees Habitatrichtlijngebied. Het gebied is Europees beschermd als onderdeel van Natura 2000-gebied ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem. De naam Hellebos komt waarschijnlijk van Lelleveld (Lelle = klein). Dit veld ligt aan de holle akkerzijde van het bos.

Het Hellebos vormt samen met het Floordambos, het Torfbroek, Terbronnen en het Silsombos, als het ware een slinger doorheen het landschap als overblijfsel van een oude oost-west georiënteerde riviervallei (een deel van de oude vallei van de Beneden-Dijle, een zuidelijke uitloper van de vroegere Dijlevallei). Die rivier kon zich insnijden doorheen de geologische formaties van Lede tot die van Brussel, een aantal vrijwel horizontaal afgezette zandlagen (van circa 44 miljoen jaar oud) die bestaan uit kalkrijk fijn zand (de Brusseliaan zandige kalksteen- en kalksteenzandsteenbanken). Een deel van het Hellebos maakt deel uit van het kasteeldomein van de graaf van Perk.

Het Rotbos is gelegen ten noordwesten van de kern Kampenhout, langs de Dode beek. Het is een mooi en rijk gevarieerd bos dat opgebouwd is uit loofhout. Hoofdzakelijk bestaande uit zomereik en beuk, maar vaak vergezeld van es, zwarte els, abeel of Amerikaanse eik, tamme kastanje en zachte berk.

 Top

Dieren en planten

Natuurpunt Studie voerde in 2013 en 2014, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, een onderzoek uit waarbij de fauna van het Hellebos werd geïnventariseerd. Bijzonder daarbij waren de 220 waarnemingen van 201 soorten nachtvlinders. Wat de nachtvlindergemeenschap in het Hellebos zo bijzonder maakt, is de aanwezigheid van verschillende minder algemene soorten en de ongewone samenstelling van de gemeenschap. Het feit dat op twee avonden niet minder dan 15 soorten tandvlinders werden waargenomen, wijst op een goede habitatkwaliteit van het bos. Een andere bijzondere nachtvlinder die hier voorkomt is de Oranje espenspanner. Die dagactieve nachtvlinder is in Vlaanderen heel schaars. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, moet je hem helemaal niet ’s nachts gaan zoeken: het is een nachtvlinder die enkel overdag vliegt. n een poel in het bos is een paar jaar geleden gekleurd fonteinkruid waargenomen, een waterplant die buiten in het Torfbroek op niet veel plaatsen voorkomt in het land.

 Top

Natuurbeheer

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

 Top

Verder wandelen

Steentjesbos

Weisetter-Nico De Boevé

Silsombos

Torfbroek

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Hellebos - Rotbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Hellebos - Rotbos".

Wil je het Hellebos-Rotbos verkennen met een ervaren gids? Neem contact op met Stefan Vandevenne via stefan.vandevenne1@telenet.be of 0496 47 64 05

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.