Het Moer-Frankrijkbos

Bornem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Het gaat om enkele reservaatpercelen, samen ongeveer 4 ha, verspreid over ’Het Moer’ te Eikevliet. Dit is een gevarieerd, grotendeels beschermd landschap van ruim 200 ha met vochtige bossen en kleinschalige akker- en weilandpercelen, dat aansluit enerzijds bij de vallei van de Vliet, anderzijds bij de open kouter van Hingene.

 

Toegankelijkheid

De betrokken percelen zijn niet toegankelijk, maar het ruimere gebied ‘het Moer’ is bewandelbaar op openbare, meestal onverharde wegen.

Beschrijving van het natuurgebied

Het centrale deel van Het Moer bestaat uit een depressie, waar in de loop der tijden ontwateringsgrachten en enkele vijvers werden aangelegd, met verschillende bostypes (populieren, beukenbos, gemengd loofbos, elzenhakhout). Tot eind 18e eeuw was het omringd met heide en ‘vage gronden’, daarna werden deze in cultuur genomen. Sinds het einde van de getijdenwerking op de Vliet na de overstroming van Ruisbroek in 1976 is het gebied grotendeels droger geworden.

Hoogtepunten

Het gebied leunt aan bij het geklasseerde dorpje Eikevliet. Je vindt er talrijke dreven, waaronder een imposante centrale eikendreef nodigen uit tot wandelen. Je kan een stop inlassen bij Café De balans, Richard Caluwaertstraat 10, 2880 Eikevliet.

Dieren en planten

Omwille van de talrijke vochtigheidsklassen en bodemtypes, en de relatieve rust in het gebied, werden hier al meer dan 350 plantensoorten opgetekend.

Natuurbeheer

De reservaatpercelen worden tamelijk ongemoeid gelaten. Op de meest noordelijke percelen werden exoten (vooral Polygonum) bestreden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Het Moer-Frankrijkbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Het Moer-Frankrijkbos".

Wil je Het Moer-Frankrijkbos verkennen?

Neem contact op met Stephan Van Praet via stephan.vanpraet@gmail.com.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.