Kleine karekiet
Kevin Feytons

Het Wijtschot

Schoten
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Wijtschot bevindt zich in het zuiden van de gemeente Schoten, vlakbij de grens met Wijnegem en langs het Albertkanaal. In het noorden van het natuurgebied bevindt zich een jong bos. Dit werd aangeplant in 1998. De rest van het gebied bestaat uit een voormalig zanddepot.

Beschrijving van het natuurgebied

In het zuidoosten van Schoten, vlak bij de grens met Wijnegem ligt 'Het Wijtschot'. Groot kan je het niet noemen, maar afwisselend zeker wel!

Tussen de jonge eiken, lindes en andere inheemse boomsoorten duiken er talrijke bessenstruiken op. Het jonge bos is de ideale uitvalsbasis voor de vele zangvogels die het gebied rijk is.

Als de weg bergop loopt, komen we in een hele andere biotoop terecht. De grond is hier arm, maar kalkrijk. Dit is het resultaat van zandopspuitingen, voor het graven van een nieuwe sluis, en zandwinning. Het gebied is dus nog in volle ontwikkeling.

In het laagste gedeelte van het gebied vinden we een ondiepe waterpartij. Hierin bevinden zich zeldzame kranswieren en sieralgen. Rondom de waterpartijen vinden we een ruigtegebied.

Dieren en planten

Het aanwezige water trekt een aantal erg interessante vogels aan! In de winter en tijdens de vogeltrek dient het water van Het Wijtschot als rustplaats en foerageerplaats voor overtrekkende vogels. Daarnaast broeden er in het gebied ook heel wat zangvogels. Zo kan u er in de lente genieten van de prachtige concerten van de nachtegaal, de bosrietzanger en de kleine karekiet.

Natuurbeheer

In het reebosje wordt er vooral gestreefd naar een halfnatuurlijk bos en een behoud van de mantelzoomvegetatie. In de waterhoudende depressies is het dan weer belangrijk om het open karakter ervan te behouden.

Meer info

Het Wijtschot wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Wijtschot verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Natuurpunt Antwerpen Noord: Tel 03-541 58 25, e-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.