Vijver
Daniël Vanderkelen

IJsebroeken

Overijse
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
In de IJsevallei langsheen de Dreef van Overijse naar Huldenberg ligt een ketting van voormalige visvijvers. Natuurpunt beheert er de grote vijver en een paar omliggende hooilanden en (moeras)bossen. De IJsebroeken zijn een erkend natuurreservaat met een beheer gericht op behoud en ontwikkeling van de visfauna, maai- en hakhoutbeheer van de omringende vijverranden.

Beschrijving

De vijver en zijn oevers bevindt zich in de vallei van de IJse tussen 2 heuvelruggen, De Koningsberg (97,5 m) en het Bisdom (100 m). De vijver zelf lig op een hoogte van 50 m. De vijver is in de jaren 50 aangelegd en wordt gevoed door bronnen en door het water van de overloop van hoger gelegen visvijvers. De diepte ligt tussen 0,5 en 1 m en de overloop komt uit in een kleine (amfibiën)poel die in verbinding staat met de IJse. Het gebied is vrij toegankelijk langs de Blekerstraat, Kleine Dreef en Kouterstraat (zie kaartje). De achterzijde van de vijver wordt voorzien als rustzone.

Planten en dieren

Vooral de visfauna is vermeldenswaardig met een aantal beschermde vissoorten zoals bittervoorn en vetje. Er is een oververtegenwoordiging van paling en karperachtigen. Er is een grote vogelrijkdom in het gebied met fuut, ijsvogel en grote gele kwikstaart als belangrijkste broedvogels. Daarnaast kan je ook nog aalscholvers, verschillende soorten eenden, zilver en blauwe reiger, spechten, ... in kleine aantallen waarnemen. De watervegetatie (vnl riet) is weinig ontwikkeld maar de oevers van de vijver en poel zijn weelderig begroeid met bomen, struiken, moerasplanten, kruidachtigen, ... en zelfs een aantal orchideeën ... maar door de rijke en natte gronden ook met veel bramen, netels en grasachtigen.

Beheer en realisaties

Het beheer van de vijver is gericht op het behoud van de visfauna en herstel van de balans roofvis/niet roofvis. Er wordt vooral werk gemaakt van het afvangen van de karperachtigen (ism. een lokale vissersclub). Jaarlijks worden ook de noordelijke en oostelijke vijverranden evenals de zones rond de poel gemaaid en het maaisel afgevoerd met het oog op verschraling van de bodem en verhoging van de biodiversiteit. In de winter wordt aan hakhoutbeheer gedaan. De meeste sparren en coniferen (exoten) werden verwijderd. De canadapopulieren langsheen de IJse werden gekapt en vervangen door inheemse bomen om het aspect van een dreef te herstellen. De Kleine Dreef wordt beheerd i.s.m. de gemeente Overijse omwille van de toeristische waarde als wandel- en fietspad.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help IJsebroeken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift IJsebroeken".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Daniel Vanderkelen daniel.vanderkelen@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.