Ijzenbeek

Asse, Ternat, Dilbeek, Affligem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit gebied bestaat uit een aantal deelgebieden verspreid over de zuid / zuidwestelijke hoek van Asse, deels in het gehucht Terlinden, deels in Asbeek, op de grens met Essene. Het gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek”.

 

Toegankelijkheid

Alleen het gebied Peerdsbroeken is deels toegankelijk voor wandelaars. Stevig schoeisel of laarzen zijn aangewezen. Er kruist een niet verhard wandelpad doorheen het gebied dat is aangeduid door middel van een rood rechthoekje en een bordje van Natuurpunt. Honden dienen aan de leiband gehouden worden en er mag niet van de paden afgeweken worden. Het wandelpad sluit aan op bestaande voetwegen en vormt de verbinding tussen Louwijn en Pullewouwe.

De andere gebieden zijn niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die er voorkomen. Wel loopt er een wandelpad langsheen Ijzenbeekbos en Vierhoekheide. Ook langsheen Pullewouwe en Dokkenbos loopt er een weg.

 Top

Beschrijving van het gebied

Het gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek” en bestaat uit een aantal deelgebieden in:

Het gehucht Terlinden
De mooi meanderende Ijzenbeek vormt de blauwe ader doorheen dit bosrijk gebied. Ijzenbeekbos en Vierhoekheide waren vroeger de weiden van het grote Hof te Ijzenbeke, eigendom van het klooster van de Rijke Klaren in Brussel.

In Ijzenbeekbos werden de populieren geveld om plaats te maken voor zomereik, zwarte els, winterlinde en steeliep.

Vierhoekheide was een paardenweide die recent bebost werd met inheems autochtoon bosgoed.  

Kruisborrebos bestaat grotendeels uit inheems bos met een rijke voorjaarsflora. 

Asbeek
De naam Peerdsbroeken verwijst naar de gronden van het Hof van Montenaken in Asbeek beter bekend als het hof van Vlaskens. Het Hof was vroeger eigendom van de abdij van Affligem en bestond uit koeweiden en schapenweiden, maar ook paardenweiden. Vandaar de ‘Peerd’ in Peerdsbroeken. ‘Broek’ verwijst dan weer naar het natte karakter van het gebied. Doorheen het gebied meandert de Overnellebeek, een zijwaterloop en bovenloop van de Bellebeek.

Peerdsbosch was voor de omvorming tot inheems bos een populierenbosje. Het bosje is reeds op de Ferrariskaart aangeduid als bos en heeft daardoor een belangrijke ecologische waarde.

Torfput is een stapsteen tussen de natuurgebieden Pullewouwe en Peerdsbroeken in Asbeek. De naam Torfput is  al gekend onder die benaming in 1531, verwijzend naar weide en bos tussen de Asbeek en de Essenebeek, voornamelijk gemeente eigendom waar ingezeten gerechtigd waren tot het steken van turf.

Pullewouwe en Dokkenbos zijn gesitueerd op de grens tussen Asse en Affligem. 'Pul' komt van poel, moeras, en 'wouwe' van ofwel wa, het dialect voor weide, ofwel van woude, een op veen groeiend bos met hout voor akkerwerkzaamheden. Er bevindt zich onder de bodem nog een zwarte turflaag. Vroeger stond hier ook het Hof te Pullewouwe. De Kerlemeersbeek, tevens een bovenloop van de Bellebeek stroomt doorheen het gebied.`

Louwijnbos wordt geflankeerd door de Overnellebeek. Het was vroeger weide maar is spontaan verbost met voornamelijk wilg en els. Het bos kreeg de naam Louwijnbos verwijzend naar de gelijknamige straat. De naam Louwijn is het eerst vermeld als ‘op die lowine’  in 1296. Het heeft een romaanse herkomst en is wellicht afkomstig van Flawinne bij Namen.

 Top

Dieren en planten

Het Ijzenbeekbos is op verschillende plaatsen ondoordringbaar door een dichtgroeiende struikvegetatie van o.a. rode kornoelje, Gelderse roos, vlier, wilde hop en bramen waar reeën zich schuil houden. Langs de beek groeit daslook en zelfs gele dovenetel.

In de poelen van dit bos komen 3 watersalamanders voor (kleine watersalamander, vinpootsalamander en alpenwatersalamander) maar ook watercrassula (uitheems vetplantje) Tot laat in de zomer zijn er verschillende libellen actief, die voer voor boomvalken vormen.

Voorjaarsflora zoals slanke sleutelbloem, bosanemoon en ook eenbes zijn kenmerkend voor het natte biotoop van Kruisborrebos

In Peerdsbroeken komen tal van zoogdieren voor waaronder reeën. Daarnaast werd er ook al bosuil, buizerd, ijsvogel en houtsnip waargenomen.  In het gebied is ook kleine kaardebol aanwezig, een soort van bosranden. Verder zijn er ook verschillende soorten paddenstoelen te vinden waaronder de rode kelkzwam, gekraagde aardster en valse kopergroenzwam.

In Peerdsbosch is de specifieke voorjaarsflora aanwezig waaronder daslook, wilde hyacint en bosanemoon.

Een bijzondere soort gebonden aan het riet die voorkomt in  Pullewouwe en Dokkenbos is de dwergmuis. Verder komt ook reuzenpaardestaart, gelinkt aan het kwelwater en dotterbloem, gelinkt aan natte condities in dit gebied voor.

In Louwijnbos kan men de paarse schubwortel aantreffen, een parasiet op wortels van populier en wilgen.

  Top

Natuurbeheer

in Ijzenbeekbos werd er een omvormingsbeheer toegepast naar inheems bos en wordt de vegetatie rond de poelen kort gehouden zodat het zonlicht kan doordringen in het water. In Vierhoekheide worden de jonge boompjes vrijgesteld van concurrerende ruigtekruiden en bramen.

Het beheer in Peerdsbroeken is afgestemd op de verschillende beheereenheden. Globaal willen we het voormalig populierenbos omvormen tot een inheems elzenbroekbos met soorten zoals els, wilg, boskers en eik. We willen het gebied ook terug vernatten zodat het zijn werking als buffer tijdens de winter en natte periodes kan vervullen. Hiervoor wordt er gefaseerd gekapt en worden er bomen aangeplant of laten we stukken spontaan verbossen.

Het beheer van het rietveld in Pullewouwe en Dokkenbos bestaat uit het gefaseerd en cyclisch (ongeveer elke 3 jaar) maaien van het riet en afvoeren. De wilgen rondom het rietveld worden ongeveer elke 7 jaar gefaseerd geknot. Verder worden invasieve uitheemse planten, waaronder reuzenberenklauw en reuzenbalsemien bestreden.

 Top

Nog meer informatie over deze gebieden, vind je hier

Horeca

Brasserie de Koekoek, Edingsesteenweg 200, 1730 Asse.
https://www.brasserie-de-koekoek.be/
Openingsuren
Zondag tot vrijdag doorlopend open van 12:00 hr tot 22:00 hr
Zaterdag van 18:00 hr tot 22:00 hr

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Ijzenbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Ijzenbeek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Pieter Boets pieterboets@msn.com of Frans Roggeman frans.roggeman@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.