We voorzagen het piepklein gebiedje van een zoomaanplant met o.a. sleedoorn
Marcel Bex

Jobeekbosje

Ardooie, Pittem, Wingene
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Jobeekbosje is een nat beekbegeleidend bosje. Ondanks zijn kleine oppervlakte bevat het bosje zowat alle typische planten van dit bostype.

Toegankelijkheid

Toegankelijk onder begeleiding van een natuurgids.

Dieren en planten

De dode bomen zorgen tijdelijk voor veel dood hout, wat ook weer door een groot aantal dieren, waaronder de kleine bonte specht, wordt geapprecieerd. We beplantten het weideplukje van dit piepklein gebied met zwarte els, schietwilg, populier, zomereik en voorzagen het van een zoomaanplant met meidoorn, sleedoorn, hazelaar... 

Natuurbeheer

We willen hier het beekbegeleidende bos in zijn volle ontwikkeling herstellen. De boomlaag wordt momenteel volledig gedomineerd door populieren, die zeer weinig licht doorlaten. Hierdoor kunnen inheemse boomsoorten als es, olm en eik zich niet ontwikkelen. Met deze boomsoorten zou het bos nog veel rijker zijn dan nu, met veel meer insecten en een rijkere structuur, waardoor het ook voor vogels nog interessanter wordt. Daarom is beslist om de boomlaag van populier te doorbreken door plaatselijk een aantal bomen te ringen, waardoor de boom langzaam afsterft. Op die manier is er ruimte voor andere boomsoorten. De zeer oude populieren met een belangrijke structuurvormende functie en een grote ecologische waarde blijven bewaard. Daarnaast legden we met het restmateriaal van de geknotte wilgen een houtril aan. Het beheer gebeurt i.s.m. De Torenvalk vzw.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Jobeekbosje groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Jobeekbosje".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Wouter Declerck wouter.declerck1@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.