Christine Ver Elst

Kauwendaal

Mechelen
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Kauwendaal ligt op de grens van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en wordt doorsneden door de R6 en de spoorlijn Mechelen-Antwerpen. De Vrouwvliet en de Otterbeek banen al eeuwenlang hun weg door dit cultuurlandschap van oud bos, grasland, voormalig productiebos, verlaten spoorwegbermen en ingedijkte beemden. In dit jonge gebied ligt momenteel de focus op het verbinden, uitbreiden en openstellen van de bestaande groene snippers en het ecologisch verrijken van de beheerde gebieden.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk op de paden, maar bepaalde wandelpaden kunnen drassig zijn in natte periodes. Dan zijn stevige wandelschoenen aanbevolen.

Ben je benieuwd en wil je zelf Kauwendaal komen ontdekken? Het Stadsbos (einde Duivenstraat, Mechelen) en Esbrouckbos (begin Moermansstraat, Sint-Katelijne-Waver) zijn grotendeels toegankelijk voor wandelaars en ravotters, en door de percelen langs de Vrouwvliet is een bospad vrijgemaakt. Het wandelpad rond de Otterbeek kan je bereiken naast bushalte Groot Veld aan de Liersesteenweg. Zo kunnen bijvoorbeeld bezoekers en patiënten van het Sint-Maartenziekenhuis hier even een luchtje komen scheppen.

 Top

Leuk voor kinderen

Het Stadsbos is ideaal om te ravotten en er ligt genoeg hout om kampen te bouwen. Op de spoorwegbermen kan je klimmen, spannende afdalingen maken en verstoppertje spelen. En er ligt een heus voetbalveld mét doelen. In het Esbroeckbos vind je een heuvelachtige speelzone met echte loopgraven. Een mountainbikepad brengt genoeg avontuur voor een rondje met de bmx.

Top

Beschrijving van het natuurgebied

Het kerngebied rond de Otterbeek omvat de Bomenweide waar omwonenden en sympathisanten in het najaar van 2017 zo’n 5.000 boompjes kwamen planten. De bossen aan de noordrand van de Bomenweide werden hierna aan het gebied toegevoegd en voorzien van een wandelpad, en er staan nog meer uitbreidingen op de planning.

Natuurpunt Kauwendaal zet zich ook in voor de definitieve bescherming van het Stadsbos tussen Duivenstraat en Zorgvliet. Dit groene paradijsje omvat een oude spoorwegberm, enkele heiderelicten en zelfs een voetbalveldje, en huisvest lokalen van de jeugdbeweging. Het is dan ook de ideale plek om te spelen en te ravotten, in bomen te klimmen en kampen te bouwen, maar staat op het gewestplan nog niet ingekleurd als natuurgebied.

Het Broekbos is een klein en nat bosperceel, de ondergrond verraadt zijn geschiedenis als relict van het oorspronkelijke grotere woud tussen Vrouwvliet en Midzelen. Je vindt hier boomsoorten die van natte gronden houden, zoals zwarte els en wilg. Door zijn moerassige bodem is dit gebied waardevol maar kwetsbaar en dus niet toegankelijk.

Natuurpunt zet zich ook in om de Vrouwvliet en haar groene oevers te vrijwaren en te verbinden als corridor voor dieren en planten. Hier worden de voormalige beemden zoveel mogelijk teruggeven aan de natuur zodat ze opnieuw hun meerwaarde kunnen leveren voor mens, milieu en klimaat.

Daarnaast werkt Natuurpunt nauw samen met het Agentschap voor Natuur en Bos om de natuur alle kansen te geven in het Esbrouckbos. Samen met aangrenzende bossen in privébezit realiseren we zo een groot aaneengesloten groengebied.

 Top

Hoogtepunten

Kauwendaal biedt verrassend veel natuur aan de rand van de stad, in al zijn schoonheid en verscheidenheid. Zowel om rustig te komen wandelen als om te komen ravotten.

 Top

Sluipwesp - Staf De Roover

Dieren en planten

De talrijk aanwezige kleine prooien trekken roofdieren aan, waaronder uilen, vossen en buizerds. In de bosrelicten leven kleine groepjes reeën en andere zoogdieren, en op de grens met het grasland kom je gemakkelijk fazanten tegen. Overal in het gebied wemelt het van de insecten, met ook soorten die je niet overal aantreft zoals de vermiljoenkever en een in Vlaanderen zeldzame sluipwesp.

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kauwendaal groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kauwendaal".

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren natuurgids? Boek dan een afspraak bij:

 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.