Keiberg - Leerbeek

Hoeselt, Kortessem, Tongeren
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare

Het natuurgebied ‘Keiberg – Leerbeek’ kan beschouwd worden als één van de kleinere natuurgebieden in hartje Haspengouw, waarin kleine landschapselementen in overvloed aanwezig zijn. Het gebied ligt in de overgangszone tussen Vochtig-Haspengouw en het leemplateau van Droog-Haspengouw.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is het hele jaar door vrij toegankelijk voor het publiek.

Beschrijving van het natuurgebied

Keiberg - Leerbeek ligt ten noordwesten van Riksingen. Het in vochtig-Haspengouw gelegen gebied omvat het brongebied en de bovenloop van de Leerbeek, een beek die bij Guigoven in de Mombeek uitmondt. Ten noorden van de Leerbeek, die op ongeveer 70 meter hoogte ligt, bevindt zich een steilrand die voert naar de Keiberg op 102 meter. Ten noorden daar weer van ligt het natuurgebied Hasselbos.

Wie Haspengouw doorkruist, bemerkt soms merkwaardige punten en lijnen in het landschap. Deze zijn het wegennet van de kruipers en de fladderaars. Het zijn poelen, bronnen, bermen, holle wegen, hagen, bomenrijen, knotbomen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, houtwallen en graften.

In het landbouwrijke Haspengouw fungeren kleine gebieden, zoals dit natuurgebied, als stepping stone voor talrijke organismen, die anders in de landbouwwoestijn zouden omkomen. In het gebied vinden we vooral biotopen gebonden aan water en aan vochtige bodem.

De Keiberg - Leerbeek ligt in een landschappelijk fraai, lichtgolvend gebied, dat gekenmerkt wordt door een gave afwisseling van cultuurlanden, bosjes, singels en houtwallen. De verschillende biotopen die opgebouwd zijn uit een brede waaier aan kleine landschapselementen, kunnen aanzien worden als natuurlijke stapstenen binnen het open landschap. Hoewel de biotopen waarin de kleine landschapselementen gelegen zijn op zich tamelijk klein zijn, kunnen deze toch een cruciale rol spelen in de biodiversiteit van de regio.

Dieren en planten

Keiberg-Leerbeek heeft een flora van matig voedselrijke, vochtige graslanden met soorten als: heelrkuid, daslook, zeegroene zegge, blauwe zegge, akkerdravik, donkergroene basterdwederik, kruisbladwalstro, fijne ooievaarsbek, knolsteenbreek, kandelaartje, betonie, weangwortel, grasklokje en gevlekte orchis.

Het gebied is, door zijn kleinschaligheid en afwisseling, aantrekkelijk voor vele vogelsoorten, zoals wielewaal, sijs, geelgors, huiszwaluw, boerenzwluw, boompieper, veldleeuwerik en patrijs.

Tot andere belangrijke diersoorten behoren hazelworm; struiksprinkhaan, greppelsprinkhaan, boskrekel en wijngaardslak.

Het bosgebied Hasselbos telt een aantal dassenbruchten. Het staat bekend als een van de best ontwikkelde kalkrijke eiken-haagbeukenbossen in Vlaanderen. In het bos bevindt zich een rijke kruidlaag, met veel kalkminnende planten als eenbes, heelkruid, bosrank, maretak, bosbingelkruid, liguster en gulden boterbloem. Ook tal van orchideeën komen er voor. In het verleden werd hier ook gele anemoon gevonden, maar die wordt er niet meer aangetroffen. De mossenflora is uitzonderlijk rijk.

Natuurbeheer

Van oorsprong was het Hasselbos een hakhoutbos, maar omstreeks 1970 werden er ook populieren geplant. Na omstreeks 1985 werd er geen beheer meer verricht, de populieren stierven geleidelijk af en het dode hout bleef liggen. In een kwart van het bos zijn nog oude hakhoutstoven aanwezig, vooral van es en haagbeuk. Hier wordt nog aan hakhoutbeheer gedaan.

LIFE

In dit gebied liep van 2012-2019 een LIFE-project. Lees er meer over.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Keiberg - Leerbeek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Keiberg - Leerbeek".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Keiberg - Leerbeek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met
Jeroen Van Gemert, 0484-08 89 61, vangemertjeroen@gmail.com of
Peter Van Lindt, 0496-59 33 63, peter.van.lindt@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.