Ludo Goossens

Keigatbos

Zomergem, Ursel, Lievegem
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
We kunnen het grote Keigatbosgebied beschouwen als een uitloper van het Drongengoedgebied, maar het Keigatbos heeft toch een eigen karakter met schitterende dreven en grote loofbomen. Het bestaat momenteel uit een combinatie van grove dennenaanplanten met vooral bramen en pijpenstrootje in de ondergroei, aaneengesloten sparrenaanplanten en zure eikenbossen met nogal dikwijls Amerikaanse eik als dominante soort in de boomlaag.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Je kan de bewegwijzerde wandelroute volgen. De route is enkel geschikt voor kinderwagens met grote wielen. Honden welkom aan de leiband. Stevige stapschoenen of laarzen aangewezen.

Top

Silsombos

Beschrijving van het gebied

Het Keigatboscomplex ligt op de grens tussen Knesselare (in deelgemeente Ursel) en Zomergem (in deelgemeente Oostwinkel) en beslaat ongeveer 80 ha, waarvan bijna 20 ha natuurgebied van Natuurpunt is. Het deel van het boscomplex, het Keigat, dat al  sinds 2010 beheerd wordt door Natuurpunt Zomergem bestaat uit naaldbos met een ondergroei van lijsterbes, vlier, sporkehout en hazelaar. Aan de biodiversiteitswaarde van het Keigat wordt hard gewerkt! Andere natuurgebieden die we intussen aankochten i.s.m. Natuurpunt Maldegem-Knesselare, in het Keigatboscomplex werden het Essenbos en het Eikenbos gedoopt.

We kunnen het grote Keigatbosgebied beschouwen als een uitloper van het Drongengoedgebied, maar het Keigatbos heeft toch een eigen karakter met schitterende dreven en grote loofbomen. Het bestaat momenteel uit een combinatie van grove dennenaanplanten met vooral bramen en pijpenstrootje in de ondergroei, aaneengesloten sparrenaanplanten en zure eikenbossen met nogal dikwijls Amerikaanse eik als dominante soort in de boomlaag.

Historiek

Wanneer we voor het Keigatbos teruggaan in de geschiedenis, stoten we steeds op ingrijpen van de mens. De naam Keigat verwijst naar een bosrijke plek en heuvelkam waar veel keien en stenen te vinden zijn. We kunnen tot rust komen aan het Veldkruis, omgeven door linden. De geschiedenis ervan gaat terug tot de 13de eeuw.

Het was dan ook tussen de 10de eeuw en 13de eeuw dat een eerste poging werd ondernomen om het natuurlandschap naar cultuurlandschap om te zetten. Het was een zeer onzekere periode, met onder andere woelige godsdienstoorlogen. Het is pas rond 1750, toen vele hoeves in puin lagen, dat men terug overging van veld naar bos. Nu nog heel herkenbaar zijn de dreven in dambordpatroon.

Top

Nachtegaal

Dieren en planten

Het Keigat is een naaldbos met een ondergroei van lijsterbes, vlier, sporkehout en hazelaar.

In de vroege lente van 2013 werd in de weide van het natuurgebiedje Keigat een poel gegraven, op de plaats waar vroeger een drinkbron was. Ondertussen vonden salamanders, torren, schaatsrijders en waterplanten de weg naar de poel. Geregeld zie je sporen van ree, damhert en vos aan de oever.

De opvallendste boomsoort in het gebied is de olm, ook wel iep genoemd. Je vindt hem in diverse stadia van ontwikkeling, van jonge uitloper tot reeds puberende boom, met het kenmerkende schorspatroon. Het voorkomen van olmen is een enorm interessante ontdekking, omdat iepen-essenbossen Europees beschermde bostypes zijn.

Top

Silsombos

Natuurbeheer

Via natuurbeheer proberen we de natuurrijkdom te verhogen, te behouden en te herstellen. 

We willen de eeuwenoude traditie van de hakhoutstoven in ere herstellen en dit door de houtkant telkens opnieuw te laten verjongen. Hakhoutstoven hebben een hoge cultuurhistorische waarde. Een hakhoutstoof is een soort knotboom maar dan laag tegen de grond. Het is een kaptechniek die sinds de middeleeuwen wordt toegepast om altijd over gerief- en brandhout te beschikken. Door deze techniek van verjonging wordt de plant vaak ouder dan opgaande bomen. 

Er is een kastanje hakhoutstoof die in drie fasen wordt beheerd. Zo blijft er altijd beschutting voor de dieren, geven we de sleedoorn een kans om te overleven onder de overstaande populieren, en zo hebben wij steeds duurzaam hout.

Richting Gentweg hebben we aan het weiland ook nog een hakhoutbosje. Daar staat vooral es en berk. De hakhoutstoven zullen om de 7 jaar gekapt worden. Eens het landbouwgebruik op de weide eindigt, zal het bestaande bos uitgebreid worden zodat het in verbinding staat met het andere bestaande bos ten zuiden van het bosperceel van Natuurpunt. De rest van de huidige maïsakker zal omgevormd worden naar grasland en samen met de andere percelen beheerd worden via begrazing. De runderen zouden voor een geleidelijke diversiteit in de vegetatie moeten zorgen. De komende jaren zullen nog verschillende beheerdagen doorgaan. Vele handen maken het werk licht: steek gerust een handje toe!

Top

Verder wandelen

Vallei van de Oude Kale

Ganzeveld

Top

 

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.60km

Keigatbos - groene wandeling

  • Keigatbos - Vertrekpunt - groene wandeling

    Veldkruis
    Veldkruisstraat
    9910 Knesselare
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Keigatbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Keigatbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Nikolaj Vanvyve vz@natuurpuntzomergem.be, Marc Geens beleid@natuurpuntzomergem.be, Steven Degraer steven.degraer@naturalsciences.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.