Distelvink
Edwin Baert

Kelderijlei

Schelle
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het natuurgebied Kelderijlei bestaat uit hooilandjes, amfibieënpoelen, houtwallen, doornstruweel en knotwilgenrijen. In het vochtige deel groeit veel zwarte els.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Een wandellus van 180 m start aan de Kelderijlei (zijstraat Steenwinkelstraat).

Dieren en planten

In de winter komen groepen sijsjes en distelvinken hier zaden uit de elzenproppen halen. Veel inlandse struiken en bomen komen al van nature in het gebied voor. Padden en kikkers kan je vooral in het voorjaar in en rond de amfibieënpoelen zien. De dikkopjes tref je meestal tot eind mei aan in het water. 

Natuurbeheer

Aan de buitenkanten van het gebied plantten we twee knotwilgenrijen aan, die een mooie aansluiting geven op het omringende landbouwgebied. Door het jaarlijks maaien en afvoeren van het maaisel groeien er in de hooilandjes opnieuw vele kruiden. Aan de buitenkant van het gebied passen we hakhoutbeheer toe. Elke zes jaar hakken we hier bomen om. Daar gaan ze niet van dood, wel integendeel! Jonge scheuten schieten weer op en creëren een vrij ondoordringbaar struikgewas, ideaal voor heel wat vogels en kleine zoogdieren.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kelderijlei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kelderijlei".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Francis Mertens francismertens@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.