Kievit
Marc van Meeuwen

Kleine Gavers

deerlijk
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Deze Deerlijkse uithoek van de Gaverdepressie werd aangekocht door Natuurpunt, de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Deerlijk. In september 2022 werd een stuw geplaatst die het water moet ophouden. Hierdoor vult het grondwater terug aan, ontstaat een zeer ondiepe plas en ontstaan het hele jaar kletsnatte weiden. Dit wetland moet steltlopers aantrekken. Het is het enige echte steltlopergebied in Zuid-West-Vlaanderen. De plasranden krijgen een maaibeheer zodat hier een betere flora kan ontwikkelen. Het beheer gebeurt door Natuurpunt Gaverstreke in samenwerking met de Kinderboerderij Bokkeslot. Zuid-West-Vlaanderen miste tot voor kort een echt steltlopergebied. De Kleine Gavers heeft de ambitie hieraan een mouw te passen.

 

Toegankelijkheid

Het gebied is het hele jaar door toegankelijk op het fiets- en wandelpad dat doorheen het gebied loopt. Honden welkom, aan de leiband. Stevige stapschoenen of in de winter laarzen aanbevolen.

 Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

Zuid-West-Vlaanderen miste tot voor kort een echt steltlopergebied. De Kleine Gavers heeft de ambitie hieraan een mouw te passen. Dat kan door de waterstanden nauwlettend in de gaten te houden en te zorgen dat de weides jaarrond nat blijven. Ook en vooral in de periodes waar het elders al snel weg is. In dit gebied verwachten we steeds meer watervogels. In de trekperiode zullen een aantal soorten steltlopers het gebied als tankplaats gebruiken. ’s Winters kunnen enkele soorten eenden een thuis vinden en verwachten we overwintering van watersnippen en kieviten. Vaak zullen we soorten zien die even uit het Provinciedomein de Gavers komen aanvliegen. In de zomer kan het gebied een broedplaats worden voor soorten als kleine plevier en kievit, die het in het omliggende agrarisch gebied erg moeilijk hebben.
Reigers zullen niet weg te denken zijn uit de Kleine Gavers. De enige reigerkolonie van Zuid-West-Vlaanderen is hier immers amper een paar honderd meter vandaan. Het wetland is ook het type biotoop voor overwinterende grote zilverreiger.
De weilanden bieden ook ruimte aan weidebloemen, waarbij de pinksterbloem symbool staat. De voormalige afwateringsgrachten tenslotte geven kansen aan een moerasvegetatie. De rietzones herbergen soorten als kleine karekiet. In een latere fase verwachten we hier ook soorten als rietgors, rietzanger en waterral.
Alles is goed zichtbaar vanaf het bestaande fiets-wandelpad, op voldoende afstand om de watervogels niet te verjagen.

 Top

 

Natuurbeheer

Natuurpunt was de katalysator voor de realisatie van dit steltlopergebied. De idee om hier een wetland voor steltlopers aan te leggen komt van Natuurpunt Gaverstreke en Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. We kochten een paar hectare weiland die nog geen eigendom waren van een overheid. Op die manier kon het project worden vervolledigd en kon er een gezamenlijke inrichting besproken worden. Natuurpunt neemt leiding in de realisatie van het gebied, staat in voor het draagvlak en krijgt het beheer over alle eigendommen.

 Top

Lees meer

Info

Heb je vragen of wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met Dirk Benoit, chris.rita.benoit@gmail.com.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.