Koeivijverdal

Anderlecht
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Koeivijverdal is een klein natuurreservaat van ongeveer één hectare in Anderlecht. Het is een moerasgebied en wordt beheerd door Natuurpunt in samenwerking met Leefmilieu Brussel.

 

 

Beschrijving van het natuurgebied

Het gebied is eigendom van Leefmilieu Brussel. In 2019 werd een natuurbeheerplan opgesteld door Natuurpunt Beheer voor de ontwikkeling van een valleibos en natte ruigte.
De door het gebied stromende Koevijverbeek is een kleine zijrivier die in de Neerpedebeek uitmondt. Deze waterlopen vormen een prioritaire basis voor de versterking van de ecologische continuïteit in de Neerpede vallei en van het verbinden van het Brussels stedelijk gebied met het buitengebied van het Pajottenland. Koeivijverdal heeft een typische moeras biotoop, met uitzicht over het glooiende Pajottenland.

 Top

Dieren en planten

In de omgeving vinden we nog hazen, patrijzen, steenuilen, alpenwatersalamanders, dotterbloem
maar ook zeldzame vlindersoorten zoals de oranje luzernevlinder

 Top

Natuurbeheer

In opstart

 Top

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Wim Veys wim_veys@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.