Groene kikker
Diane Appels

Kooldries

Brecht
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Tijdens het graven van het Kempisch Kanaal in de negentiende eeuw stootte men in de streek op omvangrijke kleilagen. Onmiddellijk naast het kanaal ontstonden er talrijke steenfabrieken, die van de klei gebruik maakten. Zij lieten vele kleiputten in het landschap achter.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Start bij Taverne Cuvée. Het zijn avontuurlijke wandelroutes waarvan de paden niet verhard zijn. Het is dan ook raadzaam om goed wandelschoeisel aan te trekken en bij slecht weer laarzen. Kinderwagens zijn moeilijk in het gebied te hanteren en kan je beter thuis laten. Het wandelknooppuntennetwerk Kempense Hoven loopt omheen het gebied (tussen knooppunten 50 en 8).

Beschrijving van het natuurgebied

Het overblijfsel van de kleiwinning zijn de vele kleiputten. In de Kooldries zit de klei ondiep en zijn de lagen dun en grillig. Dit uit zich in onregelmatige vormen en ondiepe vijvers. Hier werd de klei met een houten schop bovengehaald. Aan de achterzijde van de vijver stond de fabriek met de woning
van de directeur.

Dieren en planten

In de Kooldries komen zeven soorten amfibieën voor: bruine en groene kikker, pad en vier soorten watersalamanders. In sommige vijvers, waar vissen zwemmen, tref je weinig of geen salamanders aan, in andere zijn ze talrijk. De grootste en ook zeldzaamste is de kamsalamander, die hier in drie vijvers rondzwemt. Poelen en vijvers zijn van levensbelang voor amfibieën. In het water komen veel kleine waterdiertjes voor die als voedsel dienen. In de paartijd zetten de amfibieën hun eitjes af in het water, veelal verscholen tussen de vegetatie. Om een populatie gezond te houden is een uitwisseling van dieren uit verschillende waterpartijen noodzakelijk. In heel Vlaanderen werkt Natuurpunt aan de bescherming van waterrijke gebieden om de overlevingskansen van amfibieën te vergroten.

De Kempense bosbodem is hele voedselarm en droog. Vele soorten zijn hierdoor erg zeldzaam. Enkel gespecialiseerde planten overleven, zoals 'zeggen'. Zeggen lijken op grassen, maar je onderscheidt ze door hun driehoekige stengel. Hier groeit in grote aantallen valse zandzegge. Deze soort wordt maar op
enkele plaatsen in België aangetroffen.

Bij sterk wisselende waterstand ontstaat van nature een wilgenstruweel. Op voedselarme grond groeien dan voornamelijk de geoorde en de grauwe wilg. Aan de kwasten of drijvende luchtwortels op de stammen kan je zien hoe hoog het water ooit heeft gestaan. Andere planten gedijen nauwelijks in hun schaduw. Op de stammen tref je dikwijls mooie en zeldzame mossen aan. Door de ondoordringbaarheid van het struweel schuilen hier vaak
reeën en andere dieren.

Meer info

De Kooldries wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.30km

Kooldries Wandeling

3.50km

Hoofsweer Wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kooldries groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kooldries".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Rudi Bosschaerts Rbosschaerts@gmail.com of Willy Ibens willy.ibens@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.