Laekdal - Zegbroek

Haacht, Rotselaar, Tremelo
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De Grote Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 kreeg de Grote Laak geen water meer, maar dat wil Natuurpunt veranderen. Zo kan het water weer vloeien en de natuur weer haar gang gaan.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

Top

Sleedoornpage

Beschrijving van het gebied

De Laak vormt de grens tussen de Zuiderkempen en het Hageland en is op historische kaarten terug te vinden als een oude, onbevaarbare zij-arm van de Demer. De beek werd vroeger gebruikt om water van de Demer op te vangen bij veel regen. De oorspronkelijke verbinding van de Laak met de Demer in Aarschot werd in de jaren zeventig verbroken, zodat de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd kreeg. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden, akkers en broekbossen, soms met populierenaanplanten.

Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Grote Laak herstellen, zodat de Grote Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt. Samen met de verbinding herstelt Natuurpunt ook de omliggende natuurgebieden, zoals het Laekdal.

Het Zegbroek is een vochtige, verveende, oude meander van de Demer. Langs die oude loop liggen enkele turfputten. Daar kan je een vrij zeldzaam natuurverschijnsel waarnemen: trilveen. Plassen kunnen namelijk geleidelijk aan bedekt raken met een drijvend plantentapijt, ook wel drijftil genoemd. Naarmate zo'n drijftil omvangrijker en steviger wordt en zich aan de oevers vastzet, spreken we van een 'trilveen'. Wie zich op zo'n trilveen waagt, waant zich op een waterbed. Het is een paradijs voor varens en zeggensoorten.

Top

Dieren en planten

In het gebied broeden verschillende opmerkelijke vogelsoorten zoals waterral, wielewaal, nachtegaal, zwarte specht en roodborsttapuit om er enkele te noemen. Roerdomp werd er ooit als toevallige gast waargenomen. Nu vind je in enkele zuivere grachtjes nog stekelbaarsjes en salamanders. De ijsvogel is ook niet ver uit de buurt.

De plantengroei in en op de Bruggelandebeek duiden op een goede waterkwaliteit, dat bewijst de waterviolier die er groeit. In het voorjaar zie je er massa’s kikkerdril en eislierten van padden. In april vormt sleedoorn een witte bloemenzee. De sleedoornpage daarentegen krijg je maar zelden te zien. Het voorjaar wordt ingezet met een geel bloeiend tapijt van speenkruid, terwijl baltsende kieviten roepen om aandacht. Verder kan je regelmatig buizerd en groene specht spotten en kleuren moerasspirea en grote valeriaan hier en daar het landschap.

Top

Natuurbeheer

Laekdal-Zegbroek heeft veel verschillende landschappen. De beheerwerken en doelstellingen verschillen dan ook van stuk tot stuk. De vallei van de Laak is een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot daar opgestuwd en bewijzen de gronden hun nut, want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, zoals bijvoorbeeld in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat het een oude meander van de Demer moet geweest zijn.

Top

Verder wandelen

Broekelei

Haachts Broek

Boortmeerbeeks Broek

Wijngaardberg

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.30km

Zegbroek - korte wandeling

7.80km

Zegbroek - lange wandeling

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Danny Schoovaerts of Bruno Wallyn bruno.wallyn@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.