Bruine kikker
Hugo Willocx

Land van Oppem

Meise, Merchtem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Het Land van Oppem is een natuurgebied in Oppem, ten zuiden van Wolvertem. Momenteel bestaat het gebied uit twee delen. In de Molenbeekvallei ligt een moerasbos van ongeveer 4 hectare. Op de hoogste toppen van Meise ligt er langs de Heirbaan een mooi loofbos van ongeveer 3 hectare. Vanop de Heirbaan heb je prachtige vergezichten op Brussel en bij mooi weer zie je zelfs de kerncentrale van Doel!

Toegankelijkheid

Het moeras en het bos zijn klein en kwetsbaar waardoor ze niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Elk jaar voorzien we wel minstens 1 exclusieve wandeling met gids in het Land van Oppem.

Dieren en planten

Het moerasbos is een paradijs waarin een reeks poeltjes werden aangelegd. Het is dus een trekpleister voor kikkers, padden, libellen, salamanders en watervogels. Moerassoorten doen het erg goed in dit natte gebied dat soms overstroomt door de Molenbeek: lisdodde, dotterbloem, watereppe en moesdistel zijn maar enkele voorbeelden. Het bos groeit spontaan weer uit met inheemse soorten als zwarte els, es, hazelaar en ook de vaak door ziekte geplaagde olm doet het hier erg goed. In het bos langs de Heirbaan kun je dan weer vaker een ree, specht of buizerd spotten.

Natuurbeheer

Om een zo groot mogelijke biodiversiteit te verkrijgen werd naast spontane bosontwikkeling ook een stukje bos actief aangeplant met eiken, essen, Gelderse roos, hondsroos, sleedoorn, meidoorn.

In een deel van het natuurgebied wordt verbossing tegengegaan zodat de uitbundige moerasvegetatie die tevoorschijn kwam nadat de vorige eigenaar het hele bos had gerooid, behouden kan blijven. Zo wordt dit unieke biotoop voor kikkers, libellen, salamanders en zeldzamere vogels duurzaam bewaard. Het vraagt wel veel handenarbeid. Lokale scholen komen vaak dat nodige handje helpen bij het beheer. Een poel werd jaren geleden aangelegd en wordt gevoed door een lokale bron.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Land van Oppem groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Land van Oppem".

OP STAP MET EEN GIDS

Boek een afspraak bij Jerome Wyns of neem contact met ons op via:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.