Leiekant Wevelgem

Wevelgem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Leiekant Wevelgem maakt deel uit van het historische meersen- en overstromingsgebied van de Leievallei. Er zijn al heel wat plannen en ideeën om alle kansen te geven aan herstel van de biodiversiteit.

Beschrijving van het gebied

Natuurpunt afdeling Wevelgem heeft 12,5 hectare aan gronden aangekocht in de Leievallei in de buurt van het Kloosterhof en de brug over de Leie. Het grootste deel had al decennia de bestemming van natuurgebied, maar was nog in intensief landbouwgebruik. Voor de streek is dat een grote aankoop en meteen een fantastische uitdaging om de natuur terug een plaats te geven in de Leievallei. Natte gebieden helpen om de temperatuur te milderen in de zomer. Zo wordt dit dus ook een belangrijk klimaatproject (Blue Dealproject). Natuuruitbreiding vlakbij het centrum van Wevelgem biedt uiteraard ook heel wat mogelijkheden voor natuurbeleving en natuureducatie. Met dit project wordt de Leievallei het echte groene hart van Wevelgem.

Top

Hoogtepunten

Het huidig intensief grasland zal geleidelijk omgevormd worden tot een plantenparadijs met poelen en een grotere waterplas. Het geheel wordt afgezoomd met hagen, struwelen en houtkanten met enkele opgaande bomen. Omdat de bodem te rijk is aan meststoffen door het vroegere intensieve landbouwgebruik zullen graafwerken en aangepast beheer nodig zijn om de grond voedselarmer en natuurrijker te maken. Dit wordt een werk van jaren. Doelsoorten voor zo’n natuurgebied zijn onder meer weidevogels zoals kievit, allerhande insecten, wilde bijen, amfibieën en uiteraard een gevarieerde flora. De aansluitende hoger gelegen akker van twee hectare naast de Kloosterhoeve vormt een buffer met de bebouwing. Ooit was dit een onderdeel van het kouterlandschap waarbij kleine akkerpercelen omzoomd werden door hagen en houtkanten. Ook hier streven we naar een soortenrijk en bloemrijk grasland. Natuurpunt zal ook een hoogstam boomgaard aanleggen met oude rassen (onder meer belangrijk voor doelsoorten als eikelmuis en steenuil) en zo het historisch landschap van de geklasseerde Guldenbergabdij terug oproepen.

Top

Toegankelijkheid

Via een wandelcircuit van anderhalf uur verken je de Leievallei tussen Wevelgem en Menen.

Top

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Leiekant Wevelgem groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Leiekant Wevelgem".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Herman Nachtergaele nachtergaeleherman@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.