Les étangs de Belval-en-Argonne
Rik Desmet

Les étangs de Belval-en-Argonne (Frankrijk)

Belval-en-Argonne
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Vogelkijkhut

Het natuurgebied Les étangs de Belval-en-Argonne is in meerdere opzichten volstrekt uniek; het is het enige buitenlandse natuurgebied in eigendom van Natuurpunt en met haar variatie aan open water, rietkragen, verlandingszones en broekbossen is dit een zeer gevarieerd topgebied voor vogels, libellen en amfibieën met soorten die in Vlaanderen haast niet meer voorkomen. Het beheer gebeurt door een nauwe samenwerking van 4 verschillende organisaties.

Meer info en nieuws over het gebied en overnachtingsmogelijkheden vind je op www.etangs-belval-argonne.be.

Toegankelijkheid

Heel het jaar toegankelijk. Leuk in elk seizoen. Laarzen aanbevolen voor een bezoek aan de kijkhut. L’étang du bas en l’étang du Normand zijn enkel onder begeleiding te bezoeken. Zo streven we naar een evenwicht tussen toegankelijkheid en rustgebied.

In de loop van 2016 komen er 2 nieuwe vogelkijkhutten in het gebied, waarvan 1 hut rolstoeltoegankelijk zal zijn. Deze laten toe om alle interessante soorten te bekijken of te beluisteren.

Van op de weg volg je een pad langs de rietkraag waar je de typische broekbos- en moerasvogels kan horen. Na 200 meter staat nu al een voorlopige kijkhut. Van daar heb je een zeer mooi zicht op de vijver! Laarzen zijn wel nodig bij regenweer. Je keert via dezelfde terug of je kan doorstappen tot op de grindweg om zo links terug te keren naar het dorp van Belval. In die weiden maak je kans op de typische weidevogels zoals grauwe klauwier en met wat geluk ook een vos of ree.

 

Dit natuurgebied te midden van de Argonne in Frankrijk vormt de ideale bestemming voor een weekje vakantie of als tussenstop naar het zuiden. 

Belval

Beschrijving van het natuurgebied

In elk seizoen valt hier wat te beleven: in de herfst kan je de pleisterende kraanvogels bewonderen, in de winter vormt het besneeuwde landschap een streling voor het oog, in de lente is het een drukte van jewelste van kwetterende vogels en kwakende kikkers en in de zomer een waar insectenparadijs met kleurrijke vlinders en libellen.

Belval bestaat eigenlijk uit meerdere vijvers: van op de weg kijk je op de grootste: l’étang du bas (88 ha). De andere vijvers, l’étang du haut (63 ha), l’étang du Praillon en l’étang du Normand, zijn van op de weg niet zichtbaar.

De vijvers van Belval werden in de Middeleeuwen aangelegd als visvijvers. Die vijvers worden periodiek leeg gelaten om af te vissen. Rond de ondiepe vijvers bevinden zich brede rietkragen, verlandingszones en broekbossen.

De grote biodiversiteit zorgde er voor dat de vijvers van Belval, Etoges en Grande Rouillie samen als Habitatrichtlijngebied werden aangewezen en de vijvers van Belval en Etoges bovendien als vogelrichtlijngebied. De vijvers maken bovendien deel uit van het internationale Ramsarnetwerk.

De vijvers vormen een uniek voorbeeld van internationale samenwerking. In 2009 werden ze aangekocht door vier partners: Natuurpunt, de gemeente Belval en de Franse natuurorganisaties Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne-Ardenne (CPNCA) en Ligue pour la protection des Oiseaux (LPO). Natuurpunt werd met 55% hoofdeigenaar van het gebied. Het Agence de l’eau, de Regio Champagne-Ardenne en het departement Marne subsidieerden mee de aankoop.

De 4 partners stippelen gezamenlijk het beheer uit en de beheeruitvoering is in handen van de CPNCA en LPO.

Dieren en planten

Rond de ondiepe vijvers bevinden zich brede rietkragen met alle typische rietsoorten. In de randzone met broekbossen broeden de kortsnavelboomkruiper en withalsvliegenvanger.

Typische broedvogels zijn zwarte wouw, grote karekiet, roerdomp, baardmannetje, woudaap, bruine kiekendief... Er waren al broedpogingen van kraanvogel en visarend. In de winter komen er een paar duizenden kraanvogels slapen en vormt de vijver de pleisterplaats voor honderden eenden en ganzen. Ook de zeearend is een regelmatige wintergast geworden.

De waarde van het gebied blijkt verder uit de aanwezigheid van ringslang, kamsalamander, grote modderkruiper, wilde kat, das, grote vuurvlinder en 42 libellensoorten waaronder twee soorten witsnuitlibellen.

Belval

Natuurbeheer

In de eerste beheerperiode lag de nadruk op herstelbeheer. Wilgenopslag werd in de rietkragen en oeverzone verwijderd, een sparrenbosje werd gerooid om er een boomgaard met lokale fruitrassen te planten, nieuwe vogelkijkhutten werden gebouwd en er werd gekozen om de traditie van periodiek afvissen verder te zetten. Hierbij worden exotische vissoorten (o.a. giebel) verwijderd ten voordele van de inheemse soorten waaronder de grote modderkruiper.

Tijdens de volgende beheerperiode zal er meer aandacht gaan naar het beheer van de rietkragen. De laatste maaibeurt dateert hier immers al van de jaren 70 van vorige eeuw. In de boszone wordt geopteerd voor een niets doen beheer zodat dit verder natuurlijk kan evolueren. Om schadeclaims te vermijden wordt, onder strikte voorwaarden, een beperkte jacht op everzwijn toegestaan.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.50km

Wandeling Belval

De route is niet bewegwijzerd maar wijst zichtzelf wel uit. 

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij: Rik Desmet, 0497.87.56.14

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.