Sleedoornpage
Diane Appels

Liedekerkse natuurgebieden: De Valier - Palitsebeekvallei -Pamelse Meersen

Affligem, Denderleeuw, Liedekerke, Ternat
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
In Liedekerke zijn er drie natuurgebieden: De Valier, de Pamelse meersen en de Palitsebeekvallei. De Valier, een mozaïek van natte graslanden, elzenbroekbosjes, moerassige ruigten, struikgewas en knotwilgenrijen, ligt in de nabijheid van het Liedekerkse station en het gehucht Ter Muilem en op wandelafstand van de 'kapellekes van den beeweg'.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband.

Het wandelpad door De Valier kreeg de naam Kadospad, bijnaam van de familie Lievens die deze oude losweg vroeger gebruikte om hun percelen in het natuurgebied de Valier te bereiken. Het pad begint langs een soortenrijk dottergrasland waar je in de zomer allerlei insecten zoals de zeldzame sleedoornpage en de muskusboktor kan bewonderen. Het loopt verder over een knuppelpad door een ruiger landschap met onder meer moerasspirea en grote valeriaan. Over de centraal gelegen Begijnegracht bereik je een andere oude losweg die vroeger het station verbond met de 'kapellekes' van den 'beeweg' van Ter Muilem. Dankzij de aanleg van het knuppelpad is het gebied ook toegankelijk bij overstromingen.

Top

De Valier

Beschrijving van het gebied

De Liedekerkse natuurgebieden bestaan uit drie deelgebieden: De Valier, de Pamelse meersen en de Pallitsebeekvallei.

In het waardevolle landschap van De Valier werden in de Tweede Wereldoorlog aardappelen geteeld, hooi op rabatten gemaaid en gedroogd, en was er zelfs een hoplochting, waarvan je de nakomelingen nog in het hele gebied aantreft. Tegenwoordig doet het gebied in de winter vooral dienst als natuurlijk overstromingsgebied. Meer dan eens staat het volledig onder water, maar langs het knuppelpad kan je het centrale gedeelte altijd bewonderen.

De Valier is een uniek moerasgebied met specifieke fauna en flora. Het natuurlijke overstromingsgebied maakt deel uit van een groene gordel rond Liedekerke. Het vormt de verbinding tussen de Dendervallei en het Liedekerkebos. Er ontspringen tal van onzichtbare bronnetjes (kwel), die via een slotenstelsel hun water in de Begijnengracht afvoeren.

De Pamelse meersen is ook een natuurlijk overstromingsgebied van de Dender. Het is een typisch rivierlandschap met natte graslanden, rietkragen en bomenrijen. Twee waterlopen, de Oude Dender en de Boesdaalheidebeek, doorkruisen De Pamelse meersen. In de natste delen van het meersengebied kleuren voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, de oude bossen. 

In 2004 is Natuurpunt begonnen met de aankoop van een derde natuurgebied in Liedekerke: de Palitsebeekvallei. Als een van de eerste beheerwerken werd een oude buurtweg weer geopend. Dat wandelpad loopt tussen oude, maar daarom niet minder waardevolle valleibosjes. Elzenbroeken, dottergrasland en ruigtes wisselen elkaar er af met populieren. Op termijn worden de populieren vervangen door streekeigen bomen en struiken.

Top

Reebok

Dieren en planten

De Valier is een thuis voor veel planten en dieren. De vroegere bomput dient nu als amfibieënpoel. Op termijn verwachten we zelfs de zeldzame kamsalamander die nu nog in de buurt van Liedekerkebos voorkomt. De buizerd voelt zich thuis in De Valier en nestelt zich er al een aantal jaren. Met wat geluk kan je er ook reeën spotten. 's Avonds en 's nachts dwalen vossen door het gebied.

Vroeg in het voorjaar kleuren bosanemonen, speenkruid en slanke sleutelbloemen de elzenbroekbosjes van De Valier. Ze wisselen met moerasspirearuigtes waar vlinders voedsel vinden op grote valeriaan, moesdistel en koninginnekruid. Op de ruigere plekjes van de extensief begraasde dottergraslanden voelen het oranjetipje en de zeldzame sleedoornpage zich thuis. 

In 2009 plantte Natuurpunt een hoogstamboomgaard in de Palitsebeekvallei. Er staan oude rassen van kerselaars, perelaars, appelaars, kweeperen, pruimelaars en okkernootbomen. Hoogstamboomgaarden leveren niet enkel fruit, ze hebben ook een grote natuurwaarde. Vogels kiezen hun zangpost in de bomen terwijl een steenuil in de holte van een oude boom leeft. De bloesems in het voorjaar vormen een stuifmeelbron voor insecten. Het afgevallen fruit trekt kleine zoogdieren aan zoals de zeldzame eikelmuis. 

Top

Natuurbeheer

De hele stationsomgeving wordt opgeknapt. Er zal een nieuwe natuurverbinding ontstaanvan de Valier, ondermeer via een ecotunnel, met de Liedekerkse Meersen. Deze nieuwe natuurverbinding zal de biodiversiteit van de Valier ten goede komen, hopelijk vindt de rivierdonderpad haar weg dan naar het gebied.

De vroegere “stekskesfabrieken” in de omgeving van Geraardsbergen zorgden in de Pamelse meersen, net als elders in de Dendervallei voor een massale aanplant van populieren. Om het natuurlijk evenwicht te herstellen, vormt Natuurpunt de populierenaanplantingen geleidelijk om tot soortenrijke bossen met streekeigen bomen en struiken. Op de drogere weilanden op de helling zorgt Natuurpunt in samenwerking met de gemeente voor een onderkomen voor onze koestersoort, de eikelmuis, door het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Deze vroeger veel geziene fruitetende muis wordt zeldzamer en heeft dan ook nood aan extra ondersteuning. Natuurpunt wil met een aangepast beheer het open en structuurrijke landschap behouden en versterken.

De Nationale Boomgaardenstichting helpt bij het onderhoud van de boomgaard in de Palitsebeekvallei. Robuuste Herefords onderhouden de rest van het terrein. Dit Britse runderras blijkt uiterst geschikt om natuurgebieden te begrazen.

 

Steun De Valier met een gift

Steun de Palitsebeekvallei met een gift

Steun de Pamelse meersen met een gift

Top

Verder wandelen

Den Dotter

Honegem

Thaborberg

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
8.00km

Liedekerkse natuurgebieden - Tweedorpenwandeling

15.00km

Liedekerkse natuurgebieden - De Lus

  • Liedekerkse natuurgebieden - vertrekpunt gemeentelijk sportcentrum Heuvelkouter

    Sportlaan 3
    Liedekerke

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Marc Michiels marcusmichiels@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.