lochterschans-hooilandje met pinksterbloemen

Lochterschans

Hechtel, Eksel
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Lochterschans is een moerassig gebied waar Natuurpunt Hechtel-Eksel, op vraag en met steun van de Provincie Limburg, een reservaatsproject startte. Hier ligt de bron van de Grote Nete. In de 17de eeuw verschansten inwoners van ‘De Locht’ zich hier met have en goed voor plunderende soldaten.

Toegankelijkheid

Momenteel is er nog maar een klein deel van het globaal kader in beheer van Natuurpunt en op deze percelen is recreatie momenteel nog niet mogelijk. Er werd een toegankelijkheidsregeling goedgekeurd voor een openstelde wandelweg en speelzone.

Top

Bever

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied Lochterschans ligt op de overgang van de Hoge Kempen naar de Lage Kempen. De Hongerloop, Dorperloop, Kamerterloop en Egelloop vormen hier samen het brongebied van de Grote Nete. Iets verder stroomafwaarts, langs de bovenloop van de Grote Nete, ligt het natuurgebied Veewei.

Lochterschans ligt vlakbij het eeuwenoude Ekselse gehucht ‘De Locht’. Ten westen van dit gehucht ligt een immens heidegebied dat in de 19e eeuw als militair oefenterrein in gebruik werd genomen. Op deze westrand, nabij het gehucht Kamert in Hechtel, kun je spectaculaire landduinformaties bewonderen. Van de Lochterschans zelf , een verdedigingsbouwwerk uit 1629, is door het graven van weekendvijvers nauwelijks nog iets te zien.

De Sint-Bernarduskapel van de Locht uit 1661 is recent mooi gerestaureerd.

In dit gebied is sinds kort een beverfamilie actief die een drietal dammen heeft gebouwd op de Nete. Het beheerteam bekijkt hoe het maaibeheer zal aangepast worden

Top

Ijsvogel mannetje

Dieren en planten

In het gebied liggen enkele biologisch zeer waardevolle natuurtypes. Het gaat hier om eikenberkenbos, dotterbloemgrasland, rietmoeras, moerasspirearuigte, vochtig wilgenstruweel en elzenbroekbos.  Kenmerkende soorten voor dit natuurgebied zijn bever, everzwijn, vos, Groene specht, Zwarte specht, Geelgors, IJsvogel, Bosbeekjuffer, Moerassprinkhaan en de Pinksterbloem.

Top

Natuurbeheer

Door het maaibeheer op ongeveer 4 ha nat en droger grasland wordt gestreefd naar meer biodiversiteit typisch voor het gebied.
In de bospercelen worden exoten (Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik) bestreden.

Top

Horeca

Café ’t Lochterhuys
Eindhovensebaan 9
3940 Hechtel-Eksel

Top

Lees meer

Vragen en/of opmerkingen over dit gebied? 
stuur een mailtje naar:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.