Blauwborst
Rik Kruit-Saxifraga

Lovenhoek

Vorselaar
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met een verrassend veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Centraal lag het gehucht Lovenhoek, waar tot begin vorige eeuw meerdere boerderijen stonden. Op de droge zandgronden er rond vond je velden met houtkanten en uitgestrekte heideterreinen. Buiten enkele overblijfselen werd het hele heidelandschap omgezet in naaldhoutbossen. Op vochtigere plaatsen in het gebied vind je waardevolle loofbossen.
OPGELET!
Wegens grote drukte in het gebied worden volgende maatregelen genomen:
Bezoekers uit regio Zandhoven, Zoersel, Antwerpen: neem parking LRV Dennenruiters (Kleinheide 84 a, 2242 Zandhoven)
Bezoekers uit het Oosten: neem parking Vorselaar (51.225268,4.746306) ENKEL TOEGANG via Moleneinde en Pallaaraard NIET via Heirbaan/Vroegeinde/Lovenhoek.
 
 
In Lovenhoek vind je veel verschillende soorten dieren en planten. In de vallei van de Molenbeek en de Kleine Beek leven de beschermde vissoorten rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De bovenloop van de Molenbeek is een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties en wilgenstruwelen. Niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk voor wandelaars en ruiters, op de paden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband. Het wandelpad is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens.

Top

Beschrijving van het natuurgebied

Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met een verrassend  veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Centraal lag het gehucht Lovenhoek, waar tot begin vorige eeuw meerdere boerderijen stonden. Op de droge zandgronden errond vond je velden met houtkanten en uitgestrekte heideterreinen. Buiten enkele overblijfselen werd het hele heidelandschap omgezet in naaldhoutbossen. Op vochtigere plaatsen in het gebied vind je waardevolle loofbossen.

In het noorden van de Lovenhoek is vooral de vallei van de Molenbeek, die hier nog sterk kronkelt, bepalend voor het landschap. In de vochtige, halfopen vallei wisselen moerasvegetaties en verspreide bomen en struiken elkaar af.

 Top

Brem in Lovenhoek

Dieren en planten

Sprinkhaanzanger, blauwborst en ijsvogel broeden in het gebied. In het voorjaar geven de talrijke voorjaarsbloeiers kleur aan de statige oude loofbossen: sleutelbloemen, bosanemonen, goudveilsoorten en bosviooltjes. Ook heel wat vogels voelen zich hier thuis, zoals verschillende roofvogels en de grootste specht van Europa, de zwarte specht. Tijdens de schemering is de mysterieuze houtsnip regelmatig waar te nemen. in de vochtige broekbossen en de depressies met veel kwelwater bloeit onder meer waterviolier. Overal in het gebied voelen reeën zich thuis.

 Top

Natuurbeheer

In de toekomst zal Natuurpunt hier werken aan het herstel van het oorspronkelijk Kempens landschap. We streven naar een mozaïek van bossen en open plekken met graslanden en heide. We versterken ook elementen uit het oude cultuurlandschap met zijn typische kleinschalige akkers, schrale graslanden en brede houtkanten. Het beheerteam is samengesteld uit vrijwilligers van Natuurpunt Nete en Aa, Natuurpunt Kern Zandhoven en JNM Neteland.

Dankzij financiële steun van de Europese commissie en de Vlaamse overheid voert Natuurpunt hier werken uit om in enkele zones halfopen heide te herstellen. Enkele monotone dennenaanplanten worden verwijderd met respect voor de loofbomen. Om de heide alle kansen te geven, plaggen we nadien een aantal plekken. Door het verwijderen van de strooisellaag komt de historische zaadbank aan de oppervlakte en kunnen de heideplantjes snel kiemen. Later begrazen een kudde runderen en Kempense heideschapen de heide. Bijzondere dieren zoals boomleeuwerik, mierenleeuw en levendbarende hagedis zullen snel profiteren van het natuurherstel.

 Top

Verder wandelen

Wil je nog verder wandelen, dan serveert het wandelnetwerk Kempense Beemden van de provincie Antwerpen 325 kilometer wandelplezier. De wandelkaart kan je verkrijgen bij toeristische diensten aan 8 euro. Volgende natuurgebieden liggen binnen hetzelfde wandelknooppuntennetwerk:

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.00km

Lovenhoek - Natuurpad

OPGELET!Parkeer op de voorziene plaatsen: Kleinheide Zandhoven of Pallaraard Vorselaar

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Lovenhoek verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Dirk Willems, 0495-41 14 69, dirk_willems@pandora.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.