Kiekendief
Dieder Plu

Maaienhoek

Schelle
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Bij hoogtij zoeken vogels rust en voedsel in waterrijke natuurgebieden langs de Schelde, zoals Maaienhoek in Schelle. Deze gebieden vormen dan zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.

Dieren en planten

Deze enorme vogelrijkdom trekt natuurlijk roofvogels aan: buizerden, kiekendieven en slechtvalken. De slechtvalk, de superjager onder onze roofvogels, bewoont sinds enkele jaren de nestkast op het terrein van Electrabel.

Natuurbeheer

Water-, moeras- en rietvogels houden niet van een bebost landschap. Daarom voorkomt Natuurpunt verdere verruiging en verbossing en houden we het open landschap en de moeraszones in stand door begrazing met gallowayrunderen.

Toegankelijkheid

Niet vrij toegankelijk. Er zijn wel regelmatig excursies met een natuurgids.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Maaienhoek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Maaienhoek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Erik De Keersmaecker erik.dk@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.