Sperwer
Hugo Willocx

Maasdalbos

Halle
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het Maasdalbos ligt op de reliëfrijke oostelijke rand van de Zennevallei, tussen Essenbeek en Lembeek. Het 12 hectare grote bos en de omliggende percelen maken sinds 1983 deel uit van een beschermd natuurgebied.

Toegankelijkheid

Het gebied is opengesteld voor het publiek.

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied Maasdalbos heeft ooit deel uitgemaakt van het Kolenwoud. Het werd voor de eerste maal schriftelijk vernoemd in 1278. Het werd gekapt, begraasd, herplant en in 1906 aangekocht en ingericht door de stad Halle als waterwinningsgebied.

In het Maasdalbos ontspringt de Maasdalbeek, die verder door het natuurgebied Berendries naar het kanaal Brussel-Charleroi loopt. Het bos en de omliggende percelen maken sinds 1983 deel uit van een beschermd landschap. Dit om te vermijden dat de vroegere zandgroeven als stort zouden worden gebruikt. Zij werden 30 jaar geleden opnieuw beplant.

In 2009 werd het Maasdalbos erkend als natuurgebied en het wordt sindsdien beheerd door Natuurpunt Halle.

Dieren en planten

De Maasdalbeek ontspringt in het Maasdalbos. Plaatselijk borrelt hier ook bronwater op. Dit zorgt voor speciale planten met als meest in het oog springend de dotterbloem. Ook komen hier veel struwelen voor. De sleedoornpage is een vlindertje dat leeft in sleedoornstruweel of aan de rand van bossen. Hij houdt van warme zonnige plekken. Het vrouwtje legt haar eitjes in de bladoksels van de sleedoorn. De eitjes zijn kleiner dan een speldenkop en zien er uit als een platgedrukt golfballetje. Speur naar de eitjes in de winter of de vroege lente, als de struiken nog geen blaadjes en bloemen hebben.

Verder groeit hier klein bronkruid, diknerfmos, blauwe knolgordijnzwam, blauwvlekkende rouwridderzwam en wilde hyacint. De populatie vleermuizen, waaronder de dwergvleermuis en de watervleermuis, breidt uit. Er worden ook steeds meer reeën gespot. Ook tal van vogels, zoals de bosuil, de sperwer, de buizerd, de zwarte specht en de houtsnip, doen het hier goed. De vinpootsalamander vind je hier ook terug.

Natuurbeheer

In 2009 werd het Maasdalbos erkend als natuurgebied en het wordt sindsdien beheerd door Natuurpunt Halle. Het goedgekeurde beheerplan voorziet in het verwijderen van invasieve exoten, waaronder Amerikaanse eik en robinia, het herstel van de oude natuurlijke vegetatie en het bevorderen van de biodiversiteit.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Maasdalbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Maasdalbos".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Maasdalbos verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Johan Moerman.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.