Vuurjuffer
Diane Appels

Marijnenvennen

Essen, Kalmthout
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Marijnenvennen bestaan uit de deelgebieden Lisseven en Smidsevijvers, in Nieuwmoer tussen de Maatjes en het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Toegankelijkheid

Enkel toegankelijk onder begeleiding van een gids van Natuurpunt Noorderkempen. Het gebied ligt nabij knooppunt 85 van wandelnetwerk Kempense Heide. 

Beschrijving van het natuurgebied

De Marijnenvennen zijn relicten van heide-, moeras- en hoolandvegetaties waar ooit aan turfontginning werd gedaan, en die vervolgens herbebost werden. Smidsevijvers bestaat hoofdzakelijk uit drie strakke aanplanten van loofbomen. De aanplanten zijn van elkaar gescheiden door grachten.

Dieren en planten

In het Lisseven vind je, naast een monotone aanplant van zomereik, es, sleedoorn en moeraseik, ook een oud ven met heel waardevolle water- en oevervegetaties, met o.a. moerashertshooi, goudzuring, egelboterbloem, moerasrolklaver, grote wederik en drijvend fonteinkruid. Het beheer van dit ven wordt niet alleen afgestemd op deze planten of op de aanwezige amfibiesoorten (gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander) maar ook op libelachtigen (blauwe breedscheenjuffer, vuurjuffer, lantaarntje, gewone pantserjuffer, grote keizerlibel, bloedrode heidelibel, azuurwaterjuffer en viervlek). De waardevolle, gemengde houtkanten en karresporen met hoogstammige zwarte els, zomereik, beuk, wilde lijsterbes, gewone vlier en af en toe bramen lokken ruigteminnende vlinders zoals bont zandoogje, boomblauwtje, dagpauwoog, bruin zandoogje en groot dikkopje.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Marijnenvennen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Marijnenvennen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Marijnevennen verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Igor Vandamme, 03-666 06 80.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.