Mispelaarhoek
Google maps

Mispelaarhoek

Zonnebeke
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Mispelaarhoek, 3,11 ha groot, is een mozaiek van 3 natte en 1 droog hooiland, telkens afgezet met houtkanten. Het beheer zal bestaan uit vernatting, verruiging, ontwikkelen van de houtkanten en vorming van bloemrijke hooilanden.

Toegankelijkheid

Dit volledig nieuw Natuurpunt gebied is nog niet toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

Het gebied bestaat uit 3 natte hooilanden, met een grote poel, waar veel kwelwater vrijkomt dat stroomafwaarts de Heulebeek vorm geeft. De voormalige akker werd in 2022 ingezaaid met grassen en ter plaatse voorkomende bloemen om omgevormd te worden tot hooiland en ruigte omzoomd door streekeigen struiken.

De gronden werden 20 jaar geleden aangekocht door de vorige eigenaar – landbouwer en de hooilanden werden vele jaren niet bemest onder beheerovereenkomsten met VLM. De houtkanten werden rond 2010 aangeplant door de landbouwer. Begin 2022 werd het gebied aangekocht door Natuurpunt.

Door het verder zetten van ecologisch maaibeheer zonder bemesting zullen de hooilanden evolueren naar bloemrijker. De natte kleigrond met veel kwel, nodigt uit tot het graven van bijkomende poelen met veel oever-en waterplanten.

Vernatting, verruiging en de vorming van bloemrijke hooilanden zullen ruimte geven voor planten-, insecten- en vogelsoorten die in deze intensieve landbouwregio sterk onder druk staan.

Top

Hoogtepunten

De aardeweg ernaartoe, circa 600 meter lang, leidt de bezoeker naar een steeds natuurrijkere omgeving. Zeer opvallend in deze landbouwstreek met veel intensieve groententeelt.

Op verschillende plaatsen komt blijvend kwelwater tevoorschijn zodat het reservaat als een van de bronnen van de Heulebeek genoemd mag worden.

Rond alle percelen, staan houtkanten bestaande uit wilg, meidoorn en els. Deze geven tesamen met een 15 tal grote knotwilgen en knotpopulieren en 2 honderdjarige eiken, structuur aan het geheel.

Perceel 514a en 515a is een nat hooiland dat door verder hooien en verarmen, mag evolueren naar bloemrijk hooiland. Perceel 640 is een zeer nat stuk met een grote poel en 5 laantjes om het hooiland berijdbaar te maken voor het maaien en hooien.

Perceel 513a, is een ruigte met veel reliëf tussen de natte en het (uit de akker omgevormd) droog hooiland.

Perceel 512 zal in 2022 ingericht worden tot bloemrijk hooiland met struikengordels en ruigtes voor warmteminnende insecten. Langs de westkant ligt een aanpalend eikenbos van 2 ha waartegen een bosrand voorzien wordt.

Doordat alle 4 de percelen omzoomd zijn door houtkanten (moet enkel nog gebeuren langs 1 kant van perceel 512), ontstaat een “tuineffect” van verschillende kamers met verschillende zichten en natuurwaarden. Het gebied toont aldus “groter” dan het is.

 

Top

 

Dieren en planten

Het gebied werd pas begin 2022 aangekocht zodat we nog veel moeten ontdekken wat er leeft. Bij elk bezoek krijg je Buizerd (broedt in het aanpalend bos) te zien tesamen met Groene Specht, Putter en Tjiftjaf. Deze winter werd Houtsnip en Watersnip in het natste stuk opgemerkt.

Top

Natuurbeheer

Tijdens 2022, ons eerste jaar, wordt een beheerplan opgemaakt door het beheerteam. Het hooien wordt verder uitgevoerd door de voormalige eigenaar – landbouwer volgens dit plan.

Uitgangspunten van het beheer zijn : extra poelen voor ontwikkeling van de amphibiën; vernatting, verruiging en vorming van bloemrijkere hooilanden; inrichting van bosranden en struikengordels voor warmteminnende insecten.

Top

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Mispelaarhoek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Mispelaarhoek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Geert Schoutteten geert.schoutteten@gmail.com of Steven Nuytten steven.nuytten@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.