Moervaartmeersen-Astgemete

Lokeren, Sint-Niklaas
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Dit natuurgebied langsheen de Sinaaise kant van de Moervaart bestaat uit twee deelgebieden. De Moervaartmeersen liggen als een smalle strook, van gemiddeld 200 m breed en 1 km lang, van aan de monding van de Leebeek (vlakbij de Sinaaibrug en het Keysershof) en zo richting Daknam. De Astgemete strekt zich in de andere richting uit en sluit aan het op het bosreservaat ‘De Heirnisse’. De Moervaartmeersen en Astgemete maken deel uit van een hele keten van natuurgebieden langsheen de Durme, Moervaart en Zuidlede.

Toegankelijkheid

In het gebied is geen bewegwijzerde wandeling, maar je kan het wel verkennen op de paden. Je kan ook langs de Moervaart fietsen of wandelen (kant Lokeren) of het (korte) Leebrugpad volgen (vertrek aan het wijkschooltje ‘De Zwaan’ of het Keysershof waarbij je langsheen de Moervaartmeersen passeert.

Brasserie Keysershof, Keizerstraat 69, Sint-Niklaas, ligt op 650 m van fietsknooppunt 1 Waasland.

Beschrijving van het natuurgebied

Moervaartmeersen

Dit deelgebied bestaat uit bloemrijke dottergraslanden of meersen, begraasde zones, bosjes en enkele vijvers. Deze bosjes en vijvers kwamen er vroeger in functie van weekendverblijven en de jacht.

Op de Ferrariskaart (ca. 1775) staat het volledige gebied ingetekend als hooiland.  Slechts de laatste 30 jaar veranderde dit vrij open grasland landschap aanzienlijk.
Omwille van hun historische (open landschap) en wetenschappelijke waarde (aanwezigheid dottergraslanden) werden de Moervaartmeersen bij ministerieel besluit van 29/05/1995 beschermd als landschap.

Astgemete

Hier is het meersengebied beter bewaard gebleven. Enkel enkele knotwilgenrijen onderbreken het open landschap. In de rand van het gebied, langsheen de trekgracht naar het pompgemaal is er een bosje.

Dieren en planten

Typisch voor het gebied zijn de mooi ontwikkelde dottergraslanden met o.a. dotterbloem, pinksterbloem en echte koekoeksbloem.

Vogelsoorten als ijsvogel, blauwborst, sprinkhaanzanger en roodborsttapuit broed(d)en in het gebied. Daarnaast wordt het als doortrek- en overwinteringsgebied gebruikt door een aantal typische vogels van open, waterrijke gebieden, zoals watersnip, graspieper, eenden en soms zelfs roerdomp.

Ook de aanwezigheid van veldspitsmuis is bijzonder. Bij de insecten kan je dan weer o.a. volgende zeldzaamheden tegenkomen:  oranjetipje, koevinkje, moerassprinkhaan, dertienstippelig lieveheersbeestje en verschillende nachtvlindersoorten

Ook vormen de sloten en vijvertjes de habitat voor verschillende libellen, amfibieën en planten. 

Natuurbeheer

De hooilanden worden niet bemest en ze worden tweemaal per jaar gemaaid, waardoor in de lente deze graslanden vol met bloemen staan. Dotterbloem, koekoeksbloem en pinksterbloem kleuren het gebied dan geel en paars. In de Moervaartmeersen zijn er ook zones waar begraasd wordt en die een stuk wilder zijn. Voor het maai – en begrazingsbeheer wordt samengewerkt met lokale landbouwers.

In de bosjes werden de weekendhuisjes verwijderd en werden de niet-streekeigen bomen en struiken, zoals spar en laurierkers, gekapt en werden enkele vijvers natuurvriendelijk ingericht.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Moervaartmeersen-Astgemete groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Moervaartmeersen-Astgemete".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Moervaartmeersen-Astgemete verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Tom Neels, tomneels@telenet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.