Gaëtan Dejonghe

Moervaartvallei

Sint-Kruis-Winkel (Gent)
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Oude Moervaartarm grenst aan het mooie dorpje Mendonk en ligt vlakbij de iconische Spanjeveerbrug. Het sluit aan bij het koppelingsgebied van Sint-Kruis-Winkel. Je kan wandelen aan de Oude Moervaartarm en door het koppelingsgebied. Je kan ook van de Oude Moervaartarm doorwandelen naar het pad aan de Moervaart dat Mendonk verbindt met Wachtebeke.

Toegankelijkheid

Momenteel is het gebied zelf nog niet toegankelijk. De komende jaren willen we dit gebied eerst verder uitbreiden, zodat er meer wandelmogelijkheden ontstaan.

Intussen kan je de omgeving wel al verkennen vanop een trage weg langs de Oude Moervaartarm, die je kan bereiken via de Barkstraat en Spanjeveerstraat. Je kan ook een mooie lus maken waarbij je vertrekt aan de Oude Moervaartarm (parkeren aan het koppelingsgebied) om dan door het koppelingsgebied te lopen en terug te keren via de Spanjeveerstaart en de mooie Sint-Bavokapel in Mendonk. Sinds oktober 2021 is het mogelijk om - vertrekkend aan de Oude Moervaartarm - verder te wandelen langs de oever van de Moervaart en iets verder dan het pomphuis door te steken van Mendonk naar Sint-Kruis-Winkel via de nieuw opengestelde Buyzewegel.

 Top

Beschrijving van het gebied

Tussen Sint-Kruis-Winkel en Mendonk ligt een oude arm van de Moervaart die nu iets verder naar het zuiden in het zeekanaal uitmondt. Het zuidelijke deel van die ‘rivierarm’ is gelegen tussen de Spanjeveerstraat en de John F. Kennedylaan. Het Havenbedrijf Gent, dat eigenaar is, heeft het beheer van het gebied overgedragen aan Natuurpunt Gent.


Het natuurgebied ligt vooraan in de depressie van de Moervaart en de Zuidlede, een openruimte- gebied dat zich uitstrekt van Gent over Wachtebeke en Moerbeke tot Lokeren. Belangrijke delen hiervan zijn erkend als Europees Habitatrichtlijngebied.

De Oude Moervaartarm behoort niet meer tot een watersysteem met stroming, waardoor het grootste deel verland is. Van de John F. Kennedylaan tot een tweehonderdtal meter voor de Spanjeveerstraat is de volledige waterloop dichtgegroeid met wilgen. Hierdoor is een natuurlijke afscherming van het zeehavengebied ontstaan van een tiental meter breed. Omdat het gebied wat dieper ligt, is het ook veel natter. Het gebied is toegankelijk, maar je kunt er geen rondwandeling maken. Aan de noordkant van de Moervaartarm loopt een aarden weg die de landbouwers gebruiken om hun weilanden te bereiken.

 Top

Dieren en planten

Typische moerasplanten als gele lis groeien er tussen de wilgen. Sperwers en buizerds gebruiken de bomen om uit te kijken over de weilanden aan beide zijden, vossen vinden er een geschikte schuilplaats. Af en toe worden er ook al reeën gespot.

In de toekomst zal er een inventarisatie gemaakt worden van de meest voorkomende soorten fauna en flora (gedurende alle seizoenen). Die inventaris wordt verwacht eind 2022.

 Top

Natuurbeheer

In de loop van 2021 en 2022 zullen we een planning opmaken voor het uit te voeren beheer. Dit zal vooral bestaan uit het verwijderen van brandnetels en distels, het onderhoud van de rietvegetatie en het weghalen van het (weinige) afval.

 Top

 

Verder wandelen

Meer natuur in de buurt verkennen?

Heidebos

Steengelaag

Daknamse Meersen

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Moervaartvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Moervaartvallei".

Meer info? 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.