Molenbeek en Maalbeek - Droogveld

Asse, Dilbeek, Ganshoren
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Molenbeek en Maalbeek ligt in het zuidoostelijke hoekje van Asse aansluitend bij het Boudewijnpark in Brussel (Laarbeekbos, Poelbos, Moerassen van Jette en van Ganshoren). Natuurpunt Asse was gangmaker voor het gelijknamige Landinrichtingsproject van de VLM dat de bronnen van de Maalbeek wil verbinden met het Boudewijnpark.

Toegankelijkheid

Het Droogveld: op aanvraag voor groepen. Naar gelang de bloeitijd van de orchideeën wordt er elk jaar in juni een geleide wandeling georganiseerd.

Molenbeekvalleitje & Kerremansbos: op aanvraag voor groepen. Elke laatste zondag van april is er een geleide wandeling waarbij ook een stukje van het aanpalende Boudewijnpark verkend wordt.

Beschrijving van het gebied

Droogveld

Dit bronnengebied van de Maalbeek, is een boeiend beekvalleitje, wat verzonken even ten westen van de oude Sint-Bavokerk van Zellik. Het is ecologisch waardevol omdat het een voor de streek rijk planten-, vogel-, en insectenleven herbergt. Daarom ook is het sinds oktober 2000 door de Vlaamse overheid erkend als natuurreservaat.

Naast heel wat bronnetjes bestaat dit vochtig gebied uit oude houtwallen met nog vrij veel sleedoorn, vochtige ruigten, moeras, bronbos, en een vochtig, schraal hooiland met amfibieënpoeltje. Deze poel werd uitgegraven ten behoeve van de nog aanwezige groene kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en gewone pad. Een beekje met helder bronwater slingert zich centraal door het valleitje.

Molenbeekvalleitje

Gelegen in een pittoresk hoekje van Zellik waar de Molenbeek nog een echte meander in petto heeft. Natuurpunt Asse herstelt er een hoogstamboomgaard met oude rassen, in de traditie van de eeuwenoude fruitteelt van het Pajottenland. In deze boomgaard organiseren we educatieve activiteiten en doen we aan natuurstudie. We vrijwaren hier een rustige plek voor talloze vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren.

Het Kerremansbos is een jong gemengd loofbos dat werd aangeplant in 2005. Het was een schitterende samenwerking tussen de gemeente Asse, de basisscholen van Zellik en Relegem, vrijwilligers van Natuurpunt en VELT en buurtbewoners. Een strook van een halve hectare werd open gehouden om te laten ontwikkelen tot bloemrijk grasland dat meteen de voorgrond vormt van de Molenbeekoevers. Langs deze oevers loopt een wandelpad, verscholen achter houtkanten, dat de wandelaar vanuit het Boudewijnpark doorheen het Kerremansbos Zellik binnen loodst. 

Natuurbeheer

Het grasland en de beekoevers van het Kerremansbos worden beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Asse. Sinds 1991 beheert Natuurpunt Asse twee percelen als reservaat in het Droogveld, een bronbos en een vochtig weiland. Op het hooiland wordt een verschralingsbeheer toegepast, waarbij jaarlijks twee keer wordt gemaaid met afvoer van het maaisel ter bevordering van de soortenrijkdom. Dit afvoeren gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Asse en door de leerlingen van de Zellikse basisschool (in het kader van het project educatief natuurbeheer met de steun van de provincie Vlaams-Brabant).

Dieren en planten

Het bronbos heeft een soortenrijke struiklaag van es, iep, hazelaar, zwarte els, gelderse roos, zoete kers, rode kornoelje en wilg. De bosrand herbergt een mooie partij sleedoorn en een typische voorjaarsvegetatie met slanke sleutelbloem, muskuskruid, salomonszegel en wat zeldzamere soorten als daslook en eenbes.

Het vochtig hooiland bevat gevlekte orchis, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, heelblaadjes, lidrus, koninginnenkruid, gevleugeld hertshooi en heel wat grassoorten. 

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Sil Willems sil.willems@gmail.com of Johan Boucquey johan.boucquey@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.