Sneeuwklokje
Wim Dirckx

Molenbeekvallei-Vremde

Boechout, Vremde
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken
Natuurpunt beheert in deze beekvallei vele waardevolle percelen om de natuur volop kansen te geven. De Molenbeek is een typische laaglandbeek die stroomt door een vlak en gevarieerd landschap. Het natuurgebied straalt een aangename rust uit.

 

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Honden zijn welkom aan de leiband op het wandelpad. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer.

Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

De Molenbeekvallei is gevormd door eeuwenlange doorstroming met het water van de Molenbeek. Deze beek ontstaat vanuit een kwelgebied (kwel is opstijgend grondwater) ten oosten van de Boechoutse woonkern. Van hieruit stroomt het water oostwaarts richting Vremde, om nadien in Broechem samen te komen met een tweede Molenbeek en zo uit te monden in de Kleine Nete. Hierdoor is ook een belangrijke verbinding aanwezig met het natuurgebied van de Kleine Netevallei. Dit zorgt ervoor dat vele soorten die een geschikte leefomgeving hebben gevonden, niet geïsoleerd zijn en meer kansen hebben op verdere verspreiding, vanuit en naar de vallei. Tijdens het traject door de vallei doorsnijdt de beek een vrij open landschap met vochtige hooilanden, beekbegeleidende bossen en houtkanten. In de dertiende eeuw werd de aanzet gegeven tot het bouwen van een abdij. Na enkele jaren werd dit bouwen gestopt, maar er zijn nog altijd sporen van terug te vinden als je via de Abdijweg het natuurgebied binnenkomt.

Top

 

Hoogtepunten

De Molenbeekvallei bezoeken kan op verschillende manieren, zoals met een gids tijdens één van onze aangekondigde wandelingen of op aanvraag van groepen of verenigingen. Als je toch op eigen houtje op verkenning wil gaan, kan dat met een wandeling vanuit Sportpark Sneppenbos of door voor een landschapswandeling te kiezen die het gebied achter jongenstehuis Don Bosco doorkruist.

Ter hoogte van Sportpark Sneppenbos (Boechout) is een wandel- en jogginglus aangelegd. Tijdens deze rondgang van ongeveer twee kilometer kan je kennismaken met het westelijk deel van de vallei. Hier is een kijkwand geplaatst om in alle rust het open gebied te kunnen observeren. Zo kan je er regelmatig reeën spotten die komen drinken aan de poel. Let tijdens deze wandeling ook op het prachtige zicht op de kerk van Vremde die wordt omkaderd door het groen. Lang geleden zag het er waarschijnlijk net hetzelfde uit. Ook de wandeldijk biedt zeker in de lente en de zomer een mooie ervaring met zijn opmerkelijke kleurenpalet dankzij de planten die in bloei staan. Aan de noordkant van de wandeldijk achter de amfibieënpoel staan er eeuwenoude knotessen die we door gepast beheer kunnen behouden.

Ook richting Vremde kan je het landschap verkennen, te starten aan de Maria Magdalenakapel naast het jongenstehuis Don Bosco, aan het begin van de Abdijweg. De huidige kapel dateert van 1914, maar de eerste kapel stond hier al in 1246, toen aan de bouw van de Cisterciënzersabdij een einde kwam en de abt hier werd begraven. Via de Abdijweg kan je het natuurgebied bereiken. Hier steekt het pad de Molenbeek over en daar staat ‘Kijkhut Jef’, genoemd naar één van de pioniers van dit natuurgebied. Van daaruit kan je in alle rust naar het weidse landschap kijken. Vreemd is hier dat de beek niet op het diepste punt van de vallei loopt. Ze is in een ver verleden verlegd en maakt nu twee onnatuurlijk scherpe bochten. Aan de kijkhut is een meander en draszone ingericht om de natuur kansen te geven. Een wandellus in dit gebied is echter niet mogelijk, omdat niet alle percelen in het beheer van Natuurpunt zijn. Het gebied doorkruisen kan wel, waarna een landschapswandeling door de wijdere omgeving een mooie aanvulling is. Vanaf het einde van de Abdijweg naar links vind je het Kastanjeboske, waarin bosplanten zich thuis voelen en waar je hele oude ’hazelaarstoven’ kan spotten. Verder wandelen brengt je bij het begrazingsblok waar van maart tot november een kudde Galloway runderen ons helpt met het beheer van het grasland. Je mag het begrazingsblok betreden, maar voor de veiligheid mogen honden hier niet in, ook niet aangelijnd. Het landschap is hier prachtig. De oude knotwilgen trotseren moeizaam de tijd en je voelt de open ruimte! Als je de graasweide verlaat, ben je bij één van de vele poelen die de vallei rijk is. Hier is een steiger voorzien vanwaar je de waterjuffers en talrijke andere waterdieren kan observeren. Vanaf de poel kan je zuidwaarts verder wandelen of het natuurgebied verlaten, maar het landschap loont zeker de moeite om verder te verkennen.

 

Dieren en planten

In het voorjaar profiteren planten in bladerloze bossen en houtkanten van het licht. Het gaat over bijvoorbeeld het sneeuwklokje, de slanke sleutelbloem, de bosanemoon, het speenkruid, de gevlekte aronskelk, de look-zonder-look en de salomonszegel. In graslanden staat dan volop de pinksterbloem, de echte koekoeksbloem, de dotterbloem en de knolsteenbreek.

In de zomermaanden staan de greppels en moerassen vol gele lis, moerasspirea, grote kattenstaart en grote egelskop. Verder vind je er onder andere het harig wilgenroosje en het knoopkruid.

In het najaar wanneer nectarplanten schaars worden, komt het heelblaadjes en het koninginnenkruid deze leemte opvullen. Ook veel paddenstoelen zijn dan te bekijken, zoals de viltinktzwam en de zwarte trilzwam.

Deze planten zorgen heel het jaar door voor veel diversiteit op het vlak van insecten en andere geleedpotigen, zoals vele soorten bijen en vlinders, waaronder het oranjetipje en de blinde bij. Ook kevers als de bosmestkever en de penseelkever voelen zich hier thuis.

De vele poelen zorgen voor waterleven, zoals de kleine watersalamander, de vinpootsalamander, de alpenwatersalamander, de gewone pad, de groene en de bruine kikker, de geelgerande watertor en vele anderen. Op zonnige plekjes kan je met wat geluk ook de hazelworm tegenkomen.

Je kan er vele vogels spotten, waaronder de roodborsttapuit, de rietgors, de rietzanger, de ijsvogel, de buizerd, de torenvalk, de boomvalk, de sperwer, de steenuil, de bosuil en de kleine zilverreiger. Zoogdieren als de ree, de vos, de haas, de rode eekhoorn, de steenmarter, de wezel, de dwergmuis, de mol en de egel kan je er met wat geluk ook wel tegenkomen. 

Top

Natuurbeheer

Natuurpunt heeft sinds de jaren negentig verschillende percelen kunnen aankopen. Andere percelen hebben we in huur genomen voor een lange periode en van percelen aangekocht door de gemeente hebben we het beheer overgenomen. Hierdoor wordt er in de Molenbeekvallei nu meer dan 35 hectare natuur beschermd. Een groot deel hiervan is ook erkend als natuurgebied en is hierdoor veilig voor de toekomst. Nadat een perceel in beheer komt van het lokale beheerteam, zal dit eerst voorbereid worden om te kunnen starten met het reguliere beheer. Bij sommige percelen is er niet zoveel werk te verrichten, maar we hebben verschillende grotere stukken gekregen waar koterijen en containers vol afval moesten worden afgevoerd. Ook de beplanting moest worden aangepakt om onze streekeigen soorten kansen te geven. Zo hebben we al honderden meters coniferen haagkant weggehaald. Maar nadien zagen we dat het goed was. We bekijken ook of zaken kunnen worden gerecupereerd. Zo was de kijkhut vroeger een paardenstal in het midden van de vallei. Die hebben we verplaatst en aangepast tot wat de kijkhut nu is.

Tegelijk wordt er binnen het beheerteam heel wat overlegd over wat de beste strategie is om nieuwe percelen in het geheel te integreren en welk beheer hiervoor nodig is. De natuur staat hier altijd centraal. Vaak moet hiervoor in het begin veel worden gemaaid en afgevoerd om de grond te verschralen, zodat de diversiteit toeneemt. Nadien wordt dit opnieuw geëvalueerd en aangepast als dat nodig is. Verder wordt er regelmatig geknot en gemaaid, worden de Galloway’s opgevolgd en exoten (zoals Japanse duizendknoop en reuzebalsemien) bestreden naast vele andere taken. Ook worden er regelmatig gegidste wandelingen gegeven, zowel vanuit ons eigen aanbod als op vraag van scholen, verenigingen en particulieren.

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.50km

Molenbeekvallei Vremde

 • Vertrekpunt Molenbeekvallei Vremde

  Sportpark Sneppenbos, Vremdesesteenweg 224, 2530 Boechout
  2531 Boechout

Horeca

 • Grand Cafe sportpark Sneppenbos

  Vremdesesteenweg 224, 2530 Boechout

  Open op ma, di en vrij vanaf 17u. Woe en don vanaf 12u. Zat en zon vanaf 9u.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Molenbeekvallei-Vremde groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Molenbeekvallei-Vremde".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Molenbeekvallei Vremde verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met:

Conservator Fred Vanhaverbeke, fred.vanhaverbeke@telenet.be, tel 03 321 66 15
Co-conservator Luc Sels, maluc@skynet.be, tel 03 455 29 81

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.