De blauwborst
Luc Meert

Mosterdpot - Goorbosbeekvallei

Duffel, Sint-Katelijne-Waver
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Speelnatuur
 • Toegankelijk voor kinderwagens
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
Het gebied Mosterdpot ligt als een lappendeken van vochtige weilanden, bosjes en watervlaktes in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

 

 

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden. Honden zijn welkom, maar wel steeds aan de leiband, zodat bodembroedende vogels niet verstoord worden. Tijdens natte periodes zijn laarzen noodzakelijk.

‘t Mosterdpotje (Mechelsebaan 218, Duffel) is een ontmoetingscentrum met tentoonstellingsruimte en milieueducatieve activiteiten. De meeste geleide wandelingen, excursies en beheerwerken starten daar.

Top

Leuk voor kinderen

Volg ons konijntje en ga op avontuur doorheen een deel van het natuurgebied. Leef je uit in het avontuurlijke speelbos, laat je verwonderen bij de vogelkijkwand, ontdek de curieuzeneuzepaaltjes, ga op speurtocht langs de vogelsilhouetten of probeer het blotevoetenpad uit.

Lengte: 1,5 km. Volg de wandelbordjes met een konijntje op. Neem deze handige fiche mee op je wandeling.

Top

Beschrijving van het gebied

Het gebied is een onderdeel van de oostelijke rivierenduinengordel langs de Beneden-Nete. Door de hoogteverschillen, de bodem en de vochtverschillen vinden wij hier een waaier aan biotopen. Het grootste gedeelte bestaat uit eikenberkenbos. Langs de spoorlijn is er een klein elzenbroek, een hooiland en een verbost moerasje.

IJzerrijk grondwater borrelt op in de natte biotopen: elzenbroekbos, rietland, veen en een waardevol oud grasland. Door de rechttrekking van de spoorlijn Antwerpen-Brussel voor de HST verdween een stuk interessant moeras en elzenbroekbos naast de spoorlijn. Een nieuw moeras werd naast het spoortalud aangelegd.

De Goorbosbeekvallei is een overstromingsgebied, gevormd door de Goorbosbeek en Bemortelloop. Een zandige rug (rivierduin) begrenst de vallei. Waar beide waterlopen samenkomen, ontstond een laagte, gevoed door ijzerrijk kwelwater (grondwater). Moerasgebieden, dottergraslanden, houtkanten
en enkele waterpartijen zijn hier troef.

Het Goorbos is een essen- en elzenbroekbos, een deel van het vroegere “Bois de Goor”, dat doorsneden wordt door de Goorbosbeek. 

 Top

Dieren en planten

Mierenleeuw, zandbijen en klein vogelpootje verkiezen zandige gronden. Veenmos, egelskop en dotterbloem vind je dan weer op nattere plekken. In het riet zingt af en toe een kleine karekiet en over de beken kan je dikwijls een ijsvogel zien vliegen. In het zomereikenbos groeien varens, meiklokjes, salomonszegel en wilde kamperfoelie. 

Dez combinatie aan biotopen trekt een aantal vleermuizen aan die hier hun voedsel zoeken en zich voortplanten. Naast een grote verscheidenheid aan vogelsoorten is dit gebied ook bekend voor zijn erg zeldzame paddenstoelensoorten.

Vele planten, zoals dotterbloem en blauw glidkruid, staan graag met hun voeten in het water. Daarnaast herbergen de waterpartijen nog amfibieën waaronder de zeldzame en Europees beschermde kamsalamander. 

Het Goorbos kent nog bijzondere voorjaarsflora: gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem, kruipend zenegroen en bosanemoon. Uitzonderlijk rooien
we hier een populier om streekeigen soorten als essen en eiken een kans te geven. Dode populieren bieden een meerwaarde voor tal van vleermuizen, spechten en paddenstoelen en blijven dan ook staan.

 Top

Natuurbeheer

Voor de aankoop was dit gebied fel aangetast door menselijke invloed zoals motorcross, sluikstorten enz. Op dit ogenblik is het gebied in herstel. Het stukje verbost moeras wordt terug omgevormd naar een rietveld met open water. Dit zal meer kansen geven aan rietbewoners zoals kleine karekiet en blauwborst en ook leiden naar een volwaardige amfibieënpoel. Het eikenberkenbos wordt ongemoeid gelaten, behalve verwijderen van exoten, zoals Amerikaanse eik. Sommige Amerikaanse eiken zullen worden geringd, omdat het dood hout meer mogelijkheden geeft aan holenbroeders zoals vleermuizen,spechten en reptielen. Sinds enige tijd nestelt er ook een koppel bosuilen. Het hooiland dat tot voor de aankoop nog werd bemest, wordt nu slechts gemaaid en het strooisel afgevoerd om verschraling te verkrijgen.

De waterbergingscapaciteit van de Goorbosbeekvallei is met de jaren aanzienlijk afgenomen. In 1998 overstroomde als gevolg daarvan de hele stationsomgeving van Sint-Katelijne-Waver. Natuurpunt werkt nu samen met de provinciale dienst Waterbeheer en lokale overheden aan het herstellen en bewaren van de waterberging.

De vroegere weilanden van de Mostaerdpothoeve huren we van de vzw Emmaüs. In de zomer laten we ze deels begrazen door runderen of maaien door een landbouwer. Zo ontstaan bloemrijke hooilanden met zeldzame soorten.

 Top

Verder wandelen

Waverwoud: Hondsbossen-Gasthuisbossen-Vossenbergbos-Zuurbossen-Brede Zeyp

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.50km

Mosterdpot - Curieuzeneuzemosterdpad

Volg de bordjes met het konijn
 • Startpunt Mosterdpot

  Achter PVT Schorshaegen
  Mechelsebaan 218
  2570 Duffel
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Mosterdpot - Goorbosbeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Mosterdpot - Goorbosbeekvallei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Mosterdpot verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Marleen Van Puyvelde via 0486-41 36 58 of marleenvanpuyvelde@telenet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.