Dotterbloem Wim Dirckx
Wim Dirckx

Natuurpark Levende Leie - Rosdambeekvallei

Gent
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Verbinding tussen Leievallei, Parkbos en Westerplas

De Rosdambeek is een zijbeek van de Leie. In het deel van de Rosdambeekvallei ten noorden van de E40 vind je nog fraaie elzenbroekbossen. Hier kan je in het voorjaar dotterbloemen, goudveil of pinksterbloemen aantreffen. In het zuidelijk deel bevindt zich een kleinschalig meersenlandschap, met laaggelegen weiden, knotbomenrijen, ruigtes en houtkanten. Op bepaalde plaatsen zit er veen in de ondergrond. Deze vallei is met andere woorden zeer nat en wordt onder andere gevoed door kwelwater vanuit de hoger gelegen omringende kouters. In natte periodes functioneert de vallei als buffer.

Toegankelijkheid

Ter hoogte van het Parkbos Gent is een knuppelpad ingericht om het gebied toegankelijk te maken. Vanuit de Rosdamstraat kan je op die manier een deel van de Rosdambeekvallei bezoeken. Volg de blauwe Rosdambeekroute voor een wandeling van 5,5 km doorheen de vallei en de boskern Grand Noble. (Parkbos)

Meer info kan je ook vinden op www.levendeleie.be

Wil je het project Natuurpark Levende Leie steunen? Klik hier

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Natuurpark Levende Leie - Rosdambeekvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Natuurpark Levende Leie - Rosdambeekvallei 6691".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Bart Vangansbeke bartvangansbeke@telenet.be of An Fiers an.fiers@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.