Nachtegaal
Nachtegaal © Shutterstock

Netevallei-Schaapwees

Westerlo
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het natuurgebied Netevallei-Schaapwees ligt in de vallei van de Grote Nete in de gemeenten Westerlo, Herselt en Hulshout. Het bestaat uit de gebieden Schaapwees en Heyland. Het Schaapwees ligt ten westen van de baan Zoerle-Parwiijs - Herselt in de gemeente Westerlo en is ongeveer 50 ha groot. Het Heyland ligt ten noorden van de baan Westerlo-Bergom in Herselt en heeft ongeveer dezelfde oppervlakte.

Toegankelijkheid

Het is enkel toegankelijk voor voetgangers. Honden aan de lijn!

Beschrijving van het gebied

Tot 1950 was het natuurgebied één groot graslandcomplex waar de omwonenden, nadat het water van de Grote Nete zich had teruggetrokken in de zomerbedding en nadat de eerste snede gras was gehooid, hun koeien en schapen lieten grazen. Tussen 1950 en 1970 is deze vorm van beheer weggevallen en zijn grote delen van het terrein spontaan beginnen verbossen met voornamelijk boswilg, zomereik, zachte berk en zwarte els. Ook werden er verschillende percelen aangeplant met canadapopulieren. Momenteel is ongeveer 90% van het natuurgebied bebost.

Dieren en planten

De vele ondoordringbare wilgenstruwelen herbergen tal van zoogdieren en vogels. Vooral fitis, tjiftjaf en zwartkop zijn steeds weerkerende broedvogels. Reeën, steenmarter en vos zijn duidelijk aanwezig.

De graslanden en ruigten herbergen echte valeriaan, grote wederik, gewone bereklauw, gewone engelwortel, grote ratelaar, kantig hertshooi…

Natuurbeheer

In 1992 werden de eerste percelen in het Schaapwees aangekocht en in 1999 werd het gebied erkend als natuurreservaat. Het beheer van het gebied richt zich vooral op het open houden van de nog aanwezige open en half-open ruimten. Jaarlijks worden enkele schraalgraslanden gemaaid en gehooid.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Netevallei - Schaapswees verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Arthur Vleugels, arthurvleugels@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.