Nachtegaal
Shutterstock

Netevallei-Schaapwees

Westerlo
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Het natuurgebied Netevallei-Schaapwees ligt in de vallei van de Grote Nete in de gemeenten Westerlo, Herselt en Hulshout. Het bestaat uit de gebieden Schaapwees en Heyland. Het Schaapwees ligt ten westen van de baan Zoerle-Parwijs-Herselt in de gemeente Westerlo en is ongeveer 250 ha groot. Het Heyland ligt ten westen van de baan Westerlo - Bergom in Herselt en is ongeveer 150 ha groot.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden.

Beschrijving van het gebied

Tot 1950 was het natuurgebied één groot graslandcomplex waar de omwonenden, nadat het water van de Grote Nete zich had teruggetrokken in de zomerbedding, hun koeien en schapen lieten grazen. Tussen 1950 en 1970 is deze vorm van beheer weggevallen en zijn grote delen van het terrein spontaan beginnen verbossen met voornamelijk wilg, zomereik en els. Ook werden er verschillende percelen aangeplant met canadapopulieren. Momenteel is ongeveer 90 % van het natuurgebied bebost.

Dieren en planten

De vele ondoordringbare wilgenstruwelen herbergen tal van zoogdieren en vogels. Vooral nachtegaal, bosrietzanger en houtsnip zijn steeds weerkerende broedvogels.

Natuurbeheer

In 1992 werden de eerste percelen in het Schaapwees aangekocht door onze natuurvereniging en in 1999 werd het gebied erkend als natuurreservaat. Het beheer van het gebied richt zich vooral naar het openhouden van de nog aanwezige open en half-open ruimten. Jaarlijks worden enkele schraalgraslanden gemaaid en gehooid. Ook zijn er enkele begrazingsblokken van ongeveer 5 ha groot, waar tijdens de zomermaanden een vijftal gallowayrunderen het beheer uitvoeren.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Netevallei - Schaapswees verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Arthur Vleugels, Stippelberg 93, 2260 Westerlo.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.