Marcel Bex

Oosteroever Oostende

Oostende
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
Oosteroever (Oostende) kenmerkt zich door zijn natuur (duinen) en bouwwerken als Lange Nelle en Fort Napoleon. Gemakkelijk bereikbaar per auto, fiets en overzetboot (ook rolstoeltoegankelijk). Je spot er bijzondere fauna en flora in het vrij toegankelijk gebied.

Geschiedenis

De Oosteroever is een smalle duingordel tussen de rechterzijde van de haven van Oostende en gemeentegrens met Bredene. Deze duinenrij heeft al veel te lijden gehad van allerlei menselijke ingrepen. Het doorsteken van de duinen ten tijde van het Beleg van Oostende (1604) resulteerde in de huidige havengeul maar ook in een rietmoeras “Lisjemorre”. Het bouwen van het Fort Napoleon (1814), de bunkers van beide wereldoorlogen, het graven van allerlei dokken maar ook een militair hospitaal (nu woonwijk), kinderspeelplein en woonzorgcentrum zorgden dat van de oorspronkelijke duinen bijna niks meer overblijft. Het reservaatdeel is opgedeeld in twee stroken: één tussen de bunkers van de Batterij Hundius en het Fort Napoleon en een tweede achter het WZC Godtschalck.

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden en via de zeedijk (Spinoladijk). Wandelingen met natuurgids kunnen op aanvraag.

 

Dieren en planten

Verstuiving is typisch voor het duinenlandschap. Door de fixatie van zandkorrels tussen het helmgras worden stuifduinen gevormd, die continu veranderen. Deze witte duinen of zeereepduinen zijn het leefmilieu van typische soorten zoals zeepostelein, blauwe zeedistel, zeeraket, blauwvleugelsprinkhaan.
Verderop waar het duinzand langer gefixeerd wordt door vooral zandzegge ontstaan mosduinen en kleurrijke kalkgraslandjes met muurpeper, bokkenorchis, kuifhyacint, veldhondstong, duinsabelsprinkhaan en harkwesp.
Soms ontwikkelt zich duindoornstruweel. Via hun worteluitlopers kunnen duindoorn en exoten zich snel uitbreiden en het overige duinlandschap overwoekeren ten koste van duingrasland en vochtige duinpannen. In dit struweel broeden roodborsttapuit, fitis en grasmus. Daarnaast bieden de bessen in het najaar welgekomen voedsel voor de vele trekvogels als koperwiek en kramsvogel.

 

Natuurbeheer

Het beheer van Natuurpunt vzw beoogt hoofdzakelijk het instandhouden van de aanwezige diversiteit, d.w.z. het intomen van het oprukkende struweel, het verwijderen van allerlei invasieve exoten en het herstel en maaien van de graslandjes. Het beheersplan voor de toekomst omvat het hier en daar terug aanzwengelen van het kleinschalige zandverstuivingsproces, wat bijzonder belangrijk is voor het voortbestaan van de aanwezige natuurwaarden.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Paul Lingier p.lingier@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.