Opwijkse brongebieden

Opwijk
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Opwijkse brongebieden groeperen de lokale groengebiedjes Broevink, Trod en Dokkene.

Toegankelijkheid

Heel het jaar door toegankelijk op de paden. Honden zijn welkom, aan de leiband. Stevige stapschoenen of in de winter laarzen aanbevolen.

 Top

 

Beschrijving van het natuurgebied

Aan de rand van het Brabantse heuvelland maken Trod en Dokkene, samen 25 hectare groot, deel uit van de laatste restjes bos in Opwijk. Dit gebied bevindt zich onderaan de steilrand tussen het hoger en zuidelijk gelegen leemplateau en de lager en noordelijk gelegen zandleemvlakte van de Vlaamse vallei. Deze strook was voor de landbouw minder geschikt en werd enkel als weide gebruikt of bebost.

Trod, het brongebied van de Kluisbeek, wordt gekenmerkt door centrale populierenaanplantingen en bestaat voornamelijk uit natte zandleemgronden.

In het gevarieerdere Dokkene komen ook enkele drogere zandleembodems voor. De bosgebiedjes worden gescheiden door een oude Frankische kouter, het "Perreveld". Het Perreveld is in februari-maart het jaarlijkse actieterrein voor onze paddenoverzetactie.

Broevink is het restant van een Frankische kouter en vormt een bronnengebied van de Brabantse beek. Het hooiland "Het Orchideeënweitje" (0,35 ha) werd in 1995 aangekocht door De Ijsvogel vzw.

 Top

Dieren en planten

Onder de meest opvallende planten in Broevink rekenen we in het voorjaar zeker de statige reuzenpaardestaart. In de zomer wordt het weitje geel gekleurd door boerenwormkruid en vooral heelblaadjes. Gedurende de hele zomer is hier ook de tjiftjaf en de zwartkop op post. Maar, met een beetje geluk, kan je hier in de lente ook het prachtige lied van de nachtegaal beluisteren. Tal van insecten- en vlindersoorten bezoeken dit kruidenrijke hooilandje en op een zomeravond zie je hier ook nog de lichtjes flikkeren van de glimworm.

 Top

Natuurbeheer

Door maaibeheer op het Orchideeënweitje (maaien en afvoeren van het maaisel) wordt de bodem schraal gehouden wat de plantenrijkdom ten goede komt. Op die manier trachten we o.a. de brede en gevlekte orchissen die hier tot voor een paar jaar voorkwamen opnieuw een veilig onderkomen te bieden. Met de aangeplante gemengde haag (sleedoorn en meidoorn) creëerden we meer gelegenheid voor de sleedoornpage om haar eitjes af te zetten. In het centrale gedeelte werd recent een oude poel uitgediept. Eén van onze percelen in Trod werd vergroot met een aanpalend perceel van de gemeente Opwijk, sinds 2013 ingericht tot een 1ha groot speelbos.

 Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Opwijkse brongebieden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Opwijkse brongebieden".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Opwijkse brongebieden verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Marc De Maegdt, 0473 71 07 41, marcdemaegdt@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.