Paddebroeken

Merchtem
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natte weiden en bos vormen de Paddebroeken, een klein natuurgebied in Merchtem. Het gebied herbergt een verrassende natuurrijkdom in een vrij open landschap. Verschillende natuur- en bosgebieden in de buurt verbinden het Kravaalbos in Mazenzele en Meldert, en de valleigebieden van de Grote Molenbeek en haar zijbeken in Merchtem en Steenhuffel. Vlakbij liggen het Paardenbos, Heibos en Kartelobos.

Toegankelijkheid

Het gebied is vrij te verkennen op de paden. Honden zijn welkom aan de leiband. De wandelingen gaan over landelijke wegen, die niet geschikt zijn voor rolstoelen. Stevig schoeisel aanbevolen. Het Hellepad (12km) doorkruist het natuurgebied en voert je langs de dorpskernen van Merchtem en Mollem waar je verschillende cafés en eetgelegenheden kan vinden. 

 Top

Vinpootsalamander

Beschrijving van het gebied.

De naam Paddebroeken komt al in de 15de eeuw voor en betekent een breed stuk grond tussen twee voren, gelegen in een broek of nat bos. Deze betekenis omschrijft het natuurgebied goed: een hellend weiland variërend van vrij nat tot nat, gelegen aan de Wedbeek, met aan de beekkant oeverbegroeiing. Verderop ligt een kleiner stuk bos aan de beek. Sinds 2016 maakt ook een deel van het Paardenbos deel uit van het gebied dat ligt aan de andere kant van de Wedbeek. Nu is Paddebroeken ook de naam van een wijk gelegen op de grens van Merchtem, Opwijk. en Mollem (Asse).

 Top

Broekbos met dotterbloem

Dieren en planten

De hellende weide loopt af naar de Wedbeek. Daar groeien de planten volgens de vochtigheid van het gebied. Op het drogere hoger gelegen gedeelte floreren onder andere madeliefje en witte klaver. Dichter bij de beek vind je dotterbloemgrasland met in het voorjaar piksterbloemen en opvallende mooie gele dotterbloemen. Een ruigte vol moerasspirea sieren de aangrenzende populierenaanplant. Verder langs de beek ontwikkelt geleidelijk een typisch elzenbroekbos daar groeien waardevolle soorten als eenbes en daslook. 

In de zes poelen van de het gebied profiteren verschillende waterdieren zoals bruine kikker en alpenwatersalamander van het zuivere water. Planten als watergentiaan en waterviolier zorgen voor zuurstof in de poelen. Maar ook libellen en waterjuffers vinden hun gading in de nabijheid van de poelen. Je kan hier regelmatig sperwer en torenvalk zien met op de achtergrond het getok van kleine bonte specht in de bomen op zoek naar voedsel. 

Op het hoogst gelegen gedeelte ligt een boomgaard met inheemse fruitsoorten waar zowel mens als dier van kunnen smullen.

 Top

Pinksterbloem

Natuurbeheer

Dankzij een doordacht maaibeheer en samenwerking met een landbouwer voor begrazing met koeien en ezels evolueerde de plantenrijkdom van het gebied enorm. De grote groep vrijwilligers van de lokale afdeling legden een houtkant aan die ze nu regelmatig knotten, kappen en verwerken in takkenrillen. Het bos ontwikkelt stukje bij beetje tot een gevarieerd gemengd loofbos met ondermeer els op de natte delen. 

Op het hoogst geleden deel van de weide siert een waardevolle hoogstamboomgaard nu het landschap. Hij brengt voedsel voor zowel mens als dier. Insecten vinden er nectar andere dieren snoepen dan weer van de vruchten. Aan de ingang van het gebied vinden de insecten dan weer beschutting en woongelegenheid in een groot insectenhotel. 

 

 Top

Verder wandelen

Wolvertemse Beemden

Wellemeersen

Beneden-Dender

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Paddebroeken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Paddebroeken".

Op stap met een ervaren wandelgids


Wil je de Paddebroeken verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Neem contact op met Alain Decré,  0474-55 51 18 of info@natuurpuntmerchtem.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.