Pimpernelgraslanden van Zemst: Weybeemd

Zemst
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Pimpernelgraslanden bestaan uit twee dicht bij elkaar gelegen weiden. In 1998 werd een eerste weide aangekocht waarop grote pimpernel bloeide, een plant die een zeldzame verschijning wordt. Later kochten we een iets drogere wei met knolsteenbreek en grote pimpernel.

Beschrijving van het gebied

De Weybeemd ligt in de vallei van de Barebeek. De terreinen zijn zacht hellend, iets hoger en droger naar de Zenne toe, iets lager en vochtiger naar de autosnelweg E19 toe. Enkele oude hagen en houtkanten en knotbomenrijen geven extra waarde aan het gebied. Het gebied herbergt ook nog een aantal kleinere stukken bos en populierenaanplantingen. Een aantal weilanden wordt door landbouwers gebruikt als graasweide voor runderen.

Dieren en planten

Grote pimpernel staat hier op vochtige, voedselrijke gronden met een hogere waterstand (boven het maaiveld) in de winter en oppervlakkige uitdroging in de zomer. Enekel andere soorten van hoolanden zijn aanwezig zoals pinksterbloem en echte koekoeksbloem. Qua dieren komen hier buizerd, torenvalk en kievit voor. 

Natuurbeheer

De maaibeurten, een eerste eind mei-begin juni en een tweede in het najaar, staan in het teken van de grote pimpernel. Door dit beheer willen we het opdringen van rietgras en ridderzuring tegengaan en de bodem verschralen.

Verder onderhouden we de knotwilgen door ze elke vijf à 7 jaar opnieuw te knotten. Met een deel van het knothout werd een houtstapel gecreëerd die rust- en nestgelegenheid kan bieden aan kleine zoogdieren als wezel, bunzing en hermelijn.

Toegankelijkheid

Ons gebied is erg kwetsbaar. Bezoek kan daarom enkel na afspraak.

Lees meer

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Tom Van Doren tom.vandoren@gmail.com, Mark Vermeulen markvermeulen@skynet.be, Wim Massant ingridwimlinde@gmail.com, Francis Wyns francis.wyns@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.